Tlačové správy

Život v divadle, divadlo v živote

Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na vernisáž výstavy Život v divadle, divadlo v živote 16. augusta 202014:30 hodine v priestoroch kaštieľa.

V roku 2020 si pripomíname výnimočné jubileum. 100. výročie založenia Slovenského národného divadla. Tento významný medzník v dejinách divadla, národnej kultúry a kultúrnej identity môžeme považovať za míľnik celonárodného významu. Vznik Slovenského národného divadla otvoril novú éru v dejinách divadla na území Slovenska.

Rovnako si pripomenieme aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území ako významnú dejinnú súčinnosť a prepojenie medzi neprofesionálnym a profesionálnym divadlom na Slovensku, ktoré odjakživa tvorili harmonický celok.

Cieľom výstavy Život v divadle, divadlo v živote je predstaviť hodnoty súčasného a minulého obdobia divadelnej kultúry z okolia Trebišova. Vystavené budú historické fotografie divadelných súborov od počiatkov ochotníckeho divadelníctva v okolí Trebišova a ich kostýmy zo známych divadelných predstavení. Na vernisáži vystúpia divadelné súbory Divadlo G a DS Janka Borodáča z Plechotíc s divadelnými fragmentmi z ich úspešných hier.

„Vďaka týmto výnimočným jubileám a ich oslavám sa môžeme myšlienkami vrátiť späť v čase a zároveň si uvedomiť aký veľký prínos mal a má slovenské profesionálne a ochotnícke divadlo aj v oblasti kultúry či vzdelanosti,“ vyjadrila sa Beáta Kereštanová, riaditeľka trebišovského múzea.

Počet miest je obmedzený. Je potrebné sa nahlásiť vopred na muzeumlektorky@gmail.com alebo na recepcii  Múzea v Trebišove.

Organizátorom podujatia je kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Kontakt:

Ing. Xénia Bajuszová

Email: xenia.durbakova1@gmail.com

Tel.: 0910 873 023

Viac informácií o podujatí nájdete na internetovej adrese: www.muzeumtv.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore