Košice

Prehľad podujatí 39. týždeň – 25.09.2020

PONDELOK                Združenie FEMAN

28. septembra      RO SSN Košice, Szakkayho 1 – zasadačka na 1. poschodí

13:00                             Témy TB:

6. Dni UKRAJINY 2020 /Slovensko-ukrajinské fórum 2020

 •              program , výstava, nové formáty a programy podujatia
 •              zmeny a obmedzenia spôsobené Covid-19
 •              Ivan Kulec a jeho tvorba, sprístupnenie výstavy 29.09.2020 o 11:00 hod. pre verejnosť
 •              Ekumena a cezhraničná spolupráca…..Košice – Užhorod – Mukačevo
 •               Veteránska MÍĽA v Mestskom parku
 •               partneri a hostia podujatia…..
 •               Ukrajinský „KVAS“ a jeho chute

Hostia TB:

 •             Eduard Buraš –  riaditeľ Združenia FEMAN, splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce Košice – Užhorod a Zakarpatská oblasť Ukrajiny
 •           Jaroslav Džoganík – riaditeľ SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku

________________________

ŠTVRTOK                   Slovenské technické múzeum (STM)

1. októbra       STM,  Hlavná 88, Košice

10:00                             Téma TB:

Výstava CZECH  INNOVATION  EXPO

                                       Hostia TB

 •                   MUDr. Dagmar Takáčová – tajomníčka Českého spolku v Košiciach
 •                  Mgr. Ján Melich – námestník generálnej riaditeľky pre marketing a prezentáciu, STM

______________________

INÉ

VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 26. septembra o 14:00 hod., Botanická záhrada, Košice – Vedecký brloh na tému Neobyčajné príbehy rastlín. Počas dvoch hodín absolvujú deti komentovanú prehliadku Botanickej záhrady UPJŠ, dozvedia sa neobyčajné príbehy rastlín, môžu ochutnať jesennú úrodu, a absolvujú praktický workshop, z ktorého si každý odnesie darček na pamiatku. Vedecký brloh sa uskutoční v exteriéri záhrady, v prípade zlého počasia vo vnútorných skleníkoch. Súčasne bude v botanickej záhrade prebiehať Jesenný SWAP rastlín. Výmena rastlín je určená pre každého, kto si chce obohatiť svoju vlastnú zbierku zelene. Stačí, ak so sebou prinesiete zdravú rastlinu a odniesť si môžete inú.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Utorok 29. septembra 2020 o 18:00 hod., Tabačka – divadelná sála, Gorkého 2, Košice – Vedecká kaviareň o Významných vedeckých počinoch na území dnešného Slovenska, o ktorých príde porozprávať Mgr. Martin Venhart, PhD. z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave. V rámci prednášky prejde rôznymi historickými epochami, rozprávať bude o zaujímavých osobnostiach vedy, techniky a vôbec exaktného myslenia, ich osudoch a najmä ich práci. Na Slovensku doteraz nemáme nositeľa Nobelovej ceny a občas máme (často neoprávnene) pocity menejcennosti v porovnaní s veľkými technicky vyspelými krajinami. To však neznamená, že sme sa do svetovej vedy významne nezapísali. Zapísali. Príďte sa porozprávať o tom, čím a kým sa malé Slovensko zapísalo na vedeckú mapu sveta.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HRÁME  KOMORNE

Štátna filharmónia Košice (ŠfK) pokračuje v cykle koncertov Hráme komorne. Najbližšie podujatie MYSLIVEČEK – BRITTEN – SCHUBERT zaznie vo štvrtok 1. októbra 2020 o 19:00 hod.  v Dome umenia. Zároveň sa ŠfK podieľa aj na koncerte KVARTETO MARTINŮ & KAREL KOŠÁREK, ktorý sa odohrá v stredu 30. septembra o 18:00 hod. vo Východoslovenskej galérii v rámci Dní českej kultúry 2020.

___________________________

OZNAMY  RO  SSN

VÝBOR RO

Streda 30. septembra 2020 o 15:30 hod., RO SSN Košice, Szakkayho 1 – zasadačka na 1. poschodí – rokovanie výboru RO.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2020

Členskú známku na rok 2020 (dlžníci ešte aj za rok 2019) môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 od 8:30 do 14:30 hod. alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

_________________________

Beáta Penxová-Mačingová  

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore