Aktuality

Nenecháme sa umlčať ľuďmi zneužívajúcimi zákon

Slovenský syndikát novinárov sa pridal k spoločnej výzve viac ako 90-tich ľudskoprávnych organizácií, ktorej cieľom je zamedziť tzv. „SLAPP“ žalobám, ktoré sú zväčša namierené proti aktivistom a novinárom. „SLAPP“ je skratkou pre „strategic lawsuit against public participation“, teda strategických súdnych sporov proti účasti verejnosti. Jedná sa o formu právneho obťažovania, ktorého cieľom je umlčať kritiku.

Rovnako ako ďalšie organizácie, aj my odmietame akékoľvek útoky mocných proti slobode prejavu a ľudským právam. Odmietame, aby bol naďalej poškodzovaný princíp rovnosti v akejkoľvek krajine, vrátane našej.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore