Tlačové správy

Knižnica Jána Bocatia a Fotoklub NOVA pozývajú na výstavu

Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB), kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, a Fotoklub Nova pripravili členskú výstavu klubu s názvom NOVA 2020. Výstava predstavuje aktuálnu tvorbu fotografov, v ktorej dominujú diela so silným emocionálnym nábojom zachytávajúce ľudí, prírodu, šport, či krajinu v nezvyčajných okamihoch. Návštevníci si môžu pozrieť takmer stovku farebných a čiernobielych fotografií od 15 autorov, ako aj umelecké dokumenty a výtvarné cykly.

Výstava je prístupná v Centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5 do 8. januára 2021.

Fotoklub NOVA sa verejnosti  predstavuje svojou 44. členskou fotografickou výstavou. Klub každoročne prezentuje tvorbu svojich členov, rekapituluje aktivity klubu a úspechy v ostatnom roku.  Vystavujúci autori sú amatérski fotografi, z ktorých má každý svoj typický rukopis, fotografický žáner a obľúbenú tému. Fotoklub NOVA s Verejnou knižnicou Jána Boccatia dlhoročne spolupracuje. Knižnica je priestorom, v ktorom sa klubisti pravidelne stretávajú a realizujú aj svoje autorské výstavy.

V roku 2020 zaznamenali členovia fotoklubu viacero úspechov. Na postupovej súťaži AMFO 2020 v regionálnom kole získali sedem cien a tri čestné uznania (Jozef Fekete, Eva Kecseyová, Ľubica Kremeňová, Ján Šimko, Nicol Urbanová a Emília Verbová). V postupovom krajskom kole Fotoklub NOVA získal dve prvé miesta (Ľubica Kremeňová a Nicol Urbanová), jedno druhé miesto (Ľubica Kremeňová), jedno tretie miesto (Ľubica Turner) a tri čestné uznania. V celoslovenskom kole získala Ľubica Kremeňová čestné uznanie, akceptované fotografie mali aj Jozef Fekete, Ján Šimko a Nicol Urbanová.

Každoročne sa fotoklub zapája do Českobudějovického mapového okruhu, kde sa vzájomne hodnotia kolekcie fotografií dvanástich fotoklubov z Čiech, Moravy a Slovenska. Fotoklub NOVA bodoval umiestnením na druhej priečke.

Členovia NOVY uspeli aj na medzinárodných fotografických salónoch. Zo Srbského salónu Through the Viewfinder si zlatú medailu odniesla Nicol Urbanová za fotografiu „Nature power“. Na medzinárodnom salóne Manhattan 2020 v USA získala Ľubica Kremeňová striebornú medailu MoL Silver za fotografiu “I won’t give up“. Členovia klubu sa v roku 2020 zúčastnili celkovo siedmych medzinárodných salónov v piatich krajinách (Slovensko, USA, Srbsko, Čierna hora, India). Mimoriadnym úspechom sa môže pochváliť Ľubica Kremeňová, ktorej sa podarilo splniť podmienky pre získanie fotografického titulu c*MoL (contestant’s * Master of Light).

Fotoklub NOVA vznikol v roku 1976 pri bývalom Osvetovom stredisku mesta Košice. Na začiatku išlo o desiatich nadšencov fotografie. Vďaka výsledkom sa klub rýchlo dostal do povedomia odbornej verejnosti s nadregionálnym dosahom. V roku 2008 sa stal občianskym združením a aktuálne spája 32 členov.

Jeho doterajšiu činnosť ocenili vyznamenaniami viaceré inštitúcie vrátane ministerstva kultúry. V roku 2006 Generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave udelil Fotoklubu NOVA pri príležitosti 30. výročia jeho založenia najvyššie ocenenie NOC – Medailu Daniela Gabriela Licharda za umelecky hodnotnú fotografickú tvorbu a dlhoročnú prácu pre rozvoj fotografie na Slovensku.

Kontakt:

PhDr. Soňa Kostrábová, manažérka kultúrnych a vzdelávacích podujatí

kostrabova@vkjb.sk, tel.: 62 232 17, 62 232 91

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore