Tlačové správy

Deň kariéry na UPJŠ v Košiciach pomôže k úspechu jej absolventov na pracovnom trhu

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach usporiada 14. apríla 2021 piaty ročník veľtrhu pracovných príležitostí Deň kariéry. Vzhľadom na pandémiu COVID19 budú tohtoročné stretnutia zamestnávateľov a študentov prebiehať v online priestore.

Online stretnutia so zástupcami 26 zúčastnených zamestnávateľov, ako napríklad UNLP Košice, LYNX s.r.o., AT&T, Košický samosprávny kraj, Slovenská advokátska kancelária, LafargeHolcim European Business Services a mnohí ďalších, budú od 10:00 prebiehať prostredníctvom livestreamu vysielaného na facebookovom profile Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem živého prenosu sa študenti môžu o zamestnávateľoch dozvedieť bližšie informácie z vopred pripravených videí či diskusií. Záznam Dňa kariéry bude uverejnený na facebookovom profile UPJŠ.

„Cieľom vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je budovanie harmonického akademického prostredia, ktoré má byť odrazovým mostíkom pre úspešný štart kariéry našich študentov. Vysoká účasť zamestnávateľov na Dni kariéry ukazuje, že o absolventov UPJŠ je mimoriadny záujem nielen regionálnych subjektov. Príležitosť, ktorá sa týmto spôsobom našim študentom ponúka, je potrebné využiť a myslieť na svoju budúcnosť už počas vysokoškolského štúdia“, uviedol rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Veľtrh pracovných príležitostí, ktorý sa kvôli epidemickej situácii minulý rok neuskutočnil, tento rok zaznamenal nárast záujmu zo strany firiem, a aj napriek kríze avizovanej vo viacerých odvetviach existuje predpoklad vysokého dopytu po perspektívnych študentoch. Zúčastnené podniky ponúkajú bohaté možnosti uplatnenia sa pre poslucháčov všetkých fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Pracovný trh sa momentálne aj z dôvodu prebiehajúcej pandémie dynamicky vyvíja. Zamestnávatelia budú mať v tomto ročníku Dňa kariéry príležitosť predstaviť zmeny, ku ktorým došlo vo svete práce vplyvom pandémie, napr. vo vedení pohovorov alebo v samotnom spôsobe práce. Pre študentov a absolventov je to skvelá možnosť ukázať, nakoľko flexibilne vedia na tieto zmeny reagovať a zaujať zamestnávateľov aj v online priestore. Verím, že vďaka našim kariérovým službám to pre nich nebude problém“, dodala riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ, Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD. tlačový referent a hovorca UPJŠ

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

e-mail: veronika.zibrinyiova@upjs.sk

tel.: +421 905 487 134

web: https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/den-kariery/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore