Tlačové správy

Otvorený list Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

MUDr. Igor Čombor, PhD
primátor
Námestie A. Hlinku 1098/1
03401 Ružomberok

Vážený pán primátor,

v piatok bola vo Vašom meste udelená cena Andreja Hlinku. Stáli ste na čele výberovej komisie, ktorá o jej nositeľoch rozhoduje. Pričinili ste sa teda o to, že cenu získala modla neoľudákov a popieračov holokaustu. Vy, funkcionár Zväzu protifašistických bojovníkov, ste boli schopný cenu dopriať človeku, ktorý obdivuje Tisa, teda osobe, ktorá vyznamenala vojakov za boj proti účastníkom SNP. Ťažko sa hľadá prirovnanie. Možno je to konanie hasiča, o ktorom vysvitne, že zároveň trpí patologickým podpaľačstvom.

Pán primátor, žijeme v 21. storočí. Dnes už nikto nemusí vedome skresľovať históriu len aby legitimizoval existenciu národa. Občania dnešného Slovenska vnímajú históriu faktograficky a sú plne pripravení založiť svoju budúcnosť na poučení z chýb minulých. Temné stránky vojnového slovenského štátu už nie sú historikmi spochybňované (okrem zaslepených pohrobkov zločineckého režimu). Oficiálne sa za zločiny ospravedlnili najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky. Vďaka ich gestu môže súčasné Slovensko hrdo a bez relativizácie zla sústrediť sily na budovanie modernej a prosperujúcej spoločnosti. Vy ste sa rozhodli pre opačnú cestu. Toto rozhodnutie nemôžeme pripísať mladíckej nerozvážnosti či nevzdelanosti. Preberáte zaň plnú morálnu zodpovednosť.

Slušní ľudia sa v živote riadia dvoma zásadami. Ctia si svojich predkov a snažia sa byť vzorom pre budúce generácie. Vám sa podarilo porušiť obe zásady. Aj Vaši predkovia, ktorí prišli o život počas holokaustu, by sa v hrobe otáčali, ak by nejaký mali. Budúce generácie sa určite neinšpirujú rozporuplným konaním „antifašistu“ oceňujúceho ich podporovateľa. Je to škoda ste lekár, generál a politik, mohli ste byť úžasným vzorom.

Súčasná židovská komunita dnes na Slovensku žije len preto, lebo sa tak vedome rozhodla. Máme ho radi, a preto ho aj zveľaďujeme. Veríme, že v budúcnosti na Slovensku zvíťazí seriózny prístup k vede, že nikdy nezískajú ocenenie pseudohistorici, ktorí neváhajú klamať, aby sa dopracovali k vopred vytýčeným verom. Veríme, že v budúcnosti na Slovensku prevládne zdravý rozum.

Richard Duda
predseda ÚZŽNO

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore