Tlačové správy

Zdravie pri práci témou online konferencie Právnickej fakulty UPJŠ

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje dňa 16.04.2021 online vedeckú konferenciu „Zdravie pri práci v spektre teórie a praxe“.

Okrem otázok súvisiacich s ochranou duševného i fyzického zdravia zamestnancov a posudzovania ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, budú prednášky zúčastnených zamerané aj na aktuálne témy súvisiace s pandémiou COVID19 ako napríklad podmienky výkonu práce z domácnosti či posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na základe výsledku testu na toto ochorenie.

„Ochrana zdravia zamestnancov si zaslúži našu stálu pozornosť, no zvlášť to platí v čase sociálnej izolácie a prevládajúceho pocitu neistoty. Právni akademici i praktici predostrú aktuálne problémy s akcentom na právnu ochranu najmä duševného zdravia zamestnancov. Realizácia konferencie a prednášok je výsledkom trojročnej činnosti riešiteľského kolektívu v rámci riešenia grantovej úlohy APVV-16-002 Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Tešíme sa na živú odbornú diskusiu,“ uviedol doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore