Košice

Prehľad podujatí 17. týždeň – 23.04.2021

PONDELOK          Košický samosprávny kraj (KSK     

26. apríla           MMK – Veľká zasadačka, Trieda SNP 48/A, Košice

9:00                    24. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Kompletný program a materiály: https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=156

_____________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2021

Členskú známku na rok 2021 (dlžníci aj za rok 2020) môžete zaplatiť každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. v kancelárii RO SSN, Szakkayho 1, Košice alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

______________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore