Aktuality

Regionálni redaktori diskutovali s Europoslancami

Po viac ako roku od vypuknutia pandémie koronavírusu zorganizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku seminár pre regionálnych novinárov v Banskej Bystrici. Spoluorganizátorom podujatia, ktoré sa uskutočnilo v piatok 4. júna 2021 bola Regionána organizácia Slovenského syndikátu novinárov v B. Bystrici. S novinármi o aktuálnych slovenských aj európskych témach diskutovali europoslanci Robert Hajšel a Michal Wiezik.

Poslanec EP Robert Hajšel okrem iného predstavil priority Fondu pre spravodlivú transformáciu, medzi ktoré patrí pomoc regiónom zasiahnutým dôsledkami zelenej transformácie. V rámci Slovenska sa jedná o pomoc pre regióny, ako napr. Banskobystrický kraj, Horná Nitra a pod. Počas diskusie sa zmienil aj o revízii roamingového nariadenia (2022-2032), kde pôsobí ako tieňový spravodajca EP.

Europoslanec Michal Wiezik informoval najmä o svojich aktivitách v oblasti biodiverzity, dotkol sa aj témy ochrany zvierat pri ich transporte. „Od roku 2007 bolo EK nahlásených vyše 200 prípadov porušenia nariadenia. Vývoz živých zvierat však stúpal a nezastavil sa ani počas pandémie COVID-19“, konštatoval M. Wiezik, ktorý bol v EP zvolený za vice-koordinátora Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy.

Výzvy, ktoré stoja v najbližšom období pred Európskym parlamentom predstavili vedúci Kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek a tlačová tajomníčka Kancelárie EP  Ivana Janíková Stavrovská. V najbližších mesiacoch budú v Európskom parlamente dominovať témy, ako hospodárska obnova po koronakríze, klimatické zmeny a energetika, či pracovné miesta, rast a investície. Zástupcovia Kancelárie EP v SR poskytli novinárom súčasne užitočné informácie, odkiaľ môžu čerpať námety a témy, ktoré súvisia s činnosťou EP a slovenských europoslancov.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore