Tlačové správy

Human Animal I. / Najbližší príbuzní: opica – pes – mačka

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Termín výstavy: 16. 6. – 31. 10. 2021
  • Vernisáž výstavy: streda, 16. 6. 2021 o 17.00
  • Produkcia: GUS  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
  • Kurátorka projektu: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717

Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD., gus.kurator@gmail.com, 0948 771341

Vystavujúci autori: 

Alena Adamíková, Pola Dwurnik (PL), Jana Farmanová, Ján Frančák, Jana Hatalová, Martin Kacvinský, Richard Kitta, Mikuláš Kravjanský, Megan Laurent (FR), Matúš Lányi, Anka Lesniak (PL), Matúš Maťátko, Matt Morris (USA), Igor Ondruš, Antonia Prinz (DE), Miro Trubač, Marc Vilallonga (ES), Ján Zelinka, Peter Župník

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja uvádza premiéru medziná-rodného výstavného projektu pod názvom Human Animal I. / Najbližší príbuzní: Opica – Pes – Mačka. Výstava je výstupom odborného výskumu, ktorý sa zaoberá človekom ako integrálnou súčasťou živočíšnej ríše z viacerých uhlov pohľadu a v nadväznosti na kultúrno-historický vývoj. Koncový výber pozostáva z diel 19-tich súčasných autorov zo 6-tich krajín (PL, CA, FR, USA, DE, ES), ktorí reflektujú nielen spolužitie človeka a vybraných zvierat, ale aj významovú nadstavbu v rámci mytológie kolektívneho podvedomia. Súčasťou prezentovaných artefaktov sú aj diela zo zbierky galérie. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu Téma a jej realizácia bola umožnená vďaka podpore z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Katarína Balúnová autorka výstavy, kurátorka Galérie umelcov Spiša uvádza: „Výstava Human Animal I. / Najbližší príbuzní: Opica – Pes –  Mačka, ako prvá zo série výstav galérie s animálnou tematikou, reflektuje zvieraciu podstatu človeka (human animal) a jeho vzťah k trom špecifickým zvieratám (non-human animals). Kým opica je nám najbližšia biologicky, psa a mačku sme si do rodín „adoptovali“. Vyzvaní domáci a zahraniční umelci z viacerých krajín Európy a USA reagujú na tému cez širokú škálu médií od kresby, cez maľbu a fotografiu po sochu a video. Vo svojich dielach skúmajú spolužitie človeka a vybraných zvierat, prisudzujú zvieraťu ľudské role odkazujúc na charakterové vlastnosti, či spodobujú človeka ako polozviera, vytvárajúc tak bizarné bytosti s tradíciou, zakorenenou v mytológii kolektívneho podvedomia. Vzhľadom na nemožnosť vystúpiť zo svojej (ľudskej) perspektívy si musíme priznať, že zvieratám priradený význam či symbol sa deje cez charakteristiku v ľudských termínoch, bez poznania zvieracej skutočnosti. Diela tak hovoria málo o zvieratách samotných, veľa však o našom vzťahu k nim.“

V rámci výstavy pripravuje Galéria umelcov Spiša katalóg, online profily, rôzne formy mediácií, odborné dialógy a komentované prehliadky s autormi a kurátorkou výstavy. Galéria je otvorená denne utorok až piatok od 10.00 do 17.00, počas víkendu v nedele od 11.00 do 16.00.

Viac informácií: www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“:

Facebook, Instagram, YouTube.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore