Košice

Prehľad podujatí 26. týždeň – 25.06.2021

STREDA                      Obec Veľká Ida

30. júna                       Park pri Kaštieli, Veľká Ida 42

10:00                            Téma TB:

                                     Záverečná konferencia v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Castle to castle”.

                                     Cieľom podujatia je informovanie médií a zainteresované skupiny o výsledkoch realizácie projektu „Castle to castle”. Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

__________________________

 OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2021

Členskú známku na rok 2021 (dlžníci aj za rok 2020) môžete zaplatiť každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod. v kancelárii RO SSN, Szakkayho 1, Košice alebo bankovým prevodom na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

_________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore