Tlačové správy

Vplyv pandémie a jej praktický dopad na sociálne, humanitné, spoločenské a právne vedy

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. spolu s partnermi: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Inštitút Dr. Pavla Blahu v Skalici, Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja a Inštitút mediácie a mimosúdneho riešenia sporov pripravili prvý ročník online konferenciu, ktorá sa uskutočnila 30. júna 2021. Mediálnymi partnermi konferencie boli vedeckoodborné časopisy Clinical Social Work and Health Intervention a Sociálnozdravotnícke spektrum.

Cieľom konferencie bola reflexia praxe z rôznych oblastí pomáhajúcich profesií, výmena poznatkov k problematike aspektov života v pandemickej situácii (COVID 19) v sociálnych, humanitných a právnych vedách so zameraním na návrhy riešení sociálnych dopadov pandémie na vybrané skupiny obyvateľstva.

Konferenciu otvorili zakladatelia Akadémie humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. spoločne s PhDr. Ernestom Kováčom. Záštitu nad konferenciou prevzal poslanec NR SR a predseda Výboru NR SR pre sociálne veci PhDr. Vladimír Ledecký. Čestný hosť konferencie bola vedúca Odboru ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín z kancelárie verejnej ochrankyne práv Mgr. Petra Fűkőová. Odborným garantom konferencie bol prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Po privítaní päťdesiatich troch účastníkov v úvode vystúpil pán poslanec NR SR Vladimír Ledecký a čestný hosť konferencie, pani Mgr. Petra Fűkőová.

Jednotlivé odborné príspevky z celého spektra od sociálnych, humanitných, spoločenských a právnych vied poukázali na vplyv pandémie, jej dosah a potrebu multidisciplinárneho prístupu v riešení jednotlivých problémov ľudí. Mnohí rečníci z praxe prezentovali svoje praktické skúsenosti z pandémie, na ktoré vhodne nadväzovali výskumné akademické prezentácie. Na konferencii sa zúčastnilo niekoľko zahraničných účastníkov z Rumunska, Českej republiky a Srbska. Zvláštnym hosťom bola humanitárna pracovníčka pripojená ku konferencii priamo z gréckeho ostrova Lesbos, utečeneckého tábora Moria, PhDr. Mária Jackulíková, PhD.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore