Tlačové správy

Spustenie predaja pamätnej 0 eurovej bankovky k výstave Klimkovičovci – Príbehy troch generácií

K výstave s názvom Klimkovičovci – Príbehy troch generácií vydáva Východoslovenská galéria svoj prvý 0 Euro Souvenir, na ktorom je vyobrazené dielo od Františka Klimkoviča s názvom Štúdia
hlavy dievčaťa, ktoré je datované do roku 1845-1850.

Klimkovičovci
Rodina Klimkovičovcov pôsobila a pozdvihla umeleckú a pedagogickú tradíciu v regióne Košíc. Bratia Vojtech a František sa okrem aktívnej maliarskej tvorby venovali aj rozvoju múzejníctva. Z
muzeálneho spolku, ktorý založili, sa vyvinulo Hornouhorské múzeum, v ktorom sa podieľali na budovaní zbierkových fondov múzea napr. numizmatického či archeologického. Založenie múzea
predstavovalo položenie základov dvoch významných inštitúcií, Východoslovenskej galérie a Východoslovenského múzea. V roku 1872 tiež založili prvú súkromnú umeleckú školu v Košiciach,
ktorú navštevovali napríklad aj umelci ako Július Bencúr, Leopold Štefan Horowitz či Ľudovít Čordák.

Podrobnosti predaja
Počas víkendu 10. a 11. 7. 2021 sa predaj 0 eurovej pamätnej bankovky Východoslovenskej galérie uskutočňuje v historickej sále Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27. Cena bankovky je 3,- € za
kus, pričom platba je možná len v hotovosti a zakúpenie bankoviek je podmienené zakúpením vstupenky na výstavu Klimkovičovci – Príbehy troch generácií (alebo vstupenky na všetky výstavy),
ktorá môže byť využitá do 30. 1. 2022.

Predaj začína od čísla 101.
101 – 1000: predaj po 3 ks bez možnosti výberu
1001 – 4000: predaj po 5 ks bez možnosti výberu
4001 – 5000 s prítlačou Anniversary: predaj po 2 ks bez možnosti výberu
Bankovky s číslami 1940 – 2021 (ročníkové): 1 ks s možnosťou výberu
Opatrenia
V priestoroch galérie je potrebné dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia, t. j. vstup len s rúškom alebo inou ochranou horných dýchacích ciest, povinná dezinfekcia rúk, dodržiavanie bezpečného rozstupu a maximálneho počtu návštevníkov (usmernenie v jednotlivých expozíciách).

Kontaktná osoba:
Dominika Čupková
PR a marketingová manažérka VSG
dominika@vsg.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore