Tlačové správy

V Parchovenoch taka mouda

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pozýva priaznivcov folklóru do trebišovského kaštieľa. V závere prázdnin –  28. augusta 2021 sa tu bude konať prehliadka tradičného odevu obce Parchovany.

„V Parchovenoch taka mouda“, tak sa spieva v ľudovej pesničke z obce Parchovany. Táto obec si dodnes zachováva tradičnú kultúru v jej originálnej podobe aj vďaka folklórnej skupine Parchovianka.

Prehliadka je výsledkom projektu, ktorého cieľom bolo upresniť, prípadne opraviť náhľad, či názor na charakter, tvar a vizuálno-estetickú stránku tradičného odevu obce ako aj motivovať mládež k tradičným hodnotám. Do projektu sa zapojili aj starší obyvatelia obce, ktorí prispeli svojimi znalosťami a skúsenosťami.

Zámerom projektu bola aj podpora nákupu krojových originálov, výroby a prezentácie tradičného odevu a života obce Parchovany a jej blízkeho okolia.

„V budúcnosti by sme radi spracovali aj publikáciu, ktorá by v knižnej podobe podchytila a zdokumentovala špecifiká tradičného odevu obce Parchovany,“ informovala riaditeľka Múzea a kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove Beáta Kereštanová.

Kontaktná osoba:

Mgr. Emília Vítková

Emailová adresa: emilia.vitkova@muzeumtv.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore