Tlačové správy

Cross-bike spája mirkoregióny na Zemplíne a v Maďarsku

Dňa 20. augusta 2021 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie systému cezhraničnej cyklistickej dopravy na území Sátoraljaújhely, Zemplín a Viničky.

Hlavným cieľom projektu Cross-bike bolo zriadenie elektronického systému požičiavania bicyklov – vytvoriť  medzi obcami alternatívu pre efektívnu a ekologickú dopravu, rozšíriť ponuku dopravných prostriedkov, respektíve redukovať problémy v oblasti dopravy.

Výstupom projektu je vytvorený systém verejnej cyklistickej dopravy (SVCD), ktorý prispeje k zlepšeniu spojenia medzi mikroregionálnymi centrami a zlepší priepustnosť prihraničnej oblasti.  Zrealizovaný SVCD bude obsahovať 8 požičovní bicyklov v meste Sátoraljaújhely a po jednej požičovni v obci Zemplín a Viničky.

Obec Viničky v rámci projektu obstarala 8 elektrobicyklov, 1 nabíjaciu stanicu, 1 odpočívadlo a zrekonštruoval sa cyklochodník v dĺžke 1,75 km.

Obec Zemplín v rámci projektu obstarala 8 elektrobicyklov, 1 nabíjaciu stanicu a 1 odpočívadlo.

Z praktického hľadiska SVCD poskytuje výborné príležitosti pre rýchlejšiu, ekologickejšiu a jednoduchšiu dopravu pre  miestne obyvateľstvo, v meste študujúcich študentov, denne za prácou dochádzajúcich zamestnancov, cezhraničnú mobilitu a rozvoj miestneho turizmu. Zmyslom SVCD je spájanie obcí, miest, krajín, domovov a pracovísk, respektíve atrakcií. Napomáha každodennej mobilite medzi obcami na oboch stranách hranice a ich hospodárskemu rozvoju, ako aj vytvára  a posilňuje sociálne väzby a kontakty. Systém je verejne dostupný pre kohokoľvek, je rozšíriteľný na iné obce, samoobslužný, ekologický ako aj dobrým vzorom pre ostatné osídlenia.

Názov projektu: Establishing a Cross-border Community Bicycle Transport System on the settlements of Sátoraljaújhely, Zemplín and Viničky / Vytvorenie systému cezhraničnej cyklistickej dopravy na území Sátoraljaújhely, Zemplín a Viničky

Akronym: Cross-bike

Rozpočet obce Viničky: 167 206,53 EUR z ktorého 142 125,55 EUR bol príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Rozpočet obce Zemplín: 78 645,93 EUR z ktorého 66 849,04 EUR bol príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Celkový rozpočet projektu:  987 591,61 EUR z ktorého 839 452,86 EUR bol príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Projekt bol realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Kontakt:

Gabriel Kiss, projektový manažér

mob.: +421 903 655 999

e-mail: ceds@ceds.info

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore