Tlačové správy

UPJŠ je partnerom nového projektu financovaného zo zdrojov EIT na podporu inovácií a podnikania

Projekt InnoChange: Podpora zmeny a budovanie kapacít smerom k inovatívnym a podnikateľským univerzitám, ktorého je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach partnerom, získal podporu 400 000 EUR zo zdrojov EU v rámci EIT (Európsky inovačný a technologický inštitút), ktorý posilňuje schopnosť krajín Európskej únie inovovať tým, že poskytuje riešenia na zvládanie globálnych výziev a rozvíja podnikateľské talenty s cieľom vytvárať udržateľný rast a kvalifikované pracovné miesta v Európe. EIT je orgánom EÚ a je neoddeliteľnou rozpočtovou súčasťou programu Horizon Europe, rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.

Za UPJŠ sa do projektu zapojí Ústav informatiky PF, Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov (CCVaPP), Technologický a inovačný park (TIP) a Univerzitné poradenské centrum UNIPOC.

Lídrom konzorcia je Eötvös Loránd University a ďalšími partnermi okrem UPJŠ sú:

Jeho implementácia začala 1. júla 2021 a prvá fáza bude prebiehať do decembra 2021 s možnosťou predĺženia o ďalších 18 mesiacov.

Cieľom projektu je zvýšiť podnikateľskú a inovačnú kapacitu a prístup inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, posilniť a lepšie sa integrovať do inovačných štruktúr v strednej a východnej Európe a zapojiť sa do nich. Doplnkové odborné znalosti partnerov vytvárajú pevný základ pre implementáciu inovačného vzdelávania založeného na znalostnom trojuholníku. InnoChange konzorcium je silne prepojené s EIT Digital a jeho cieľom je túto sieť ďalej rozširovať, aby sa zlepšila digitálna transformácia. Silnou stránkou projektu je jeho definovaný akademický rozsah (informatika, digitálna transformácia) a široký záber inštitúcií od univerzitného prostredia, cez priemyselné ekosystémy až po súkromné organizácie.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore