Tlačové správy

Košice privítajú 20. ročník medzinárodnej konferencie „Pracovnej skupiny pre štúdium vojnových konfliktov“ Konzorcia Partnerstvo za mier

V dňoch 27. septembra až 1. októbra 2021 sa v metropole východného Slovenska uskutoční už 20. ročník konferencie „Pracovnej skupiny pre štúdium vojnových konfliktov“ Konzorcia Partnerstvo za mier. Vrcholné vedecké podujatie organizuje Vojenský historický ústav v Bratislave v spolupráci s Centrom pre výskum vojenských dejín a sociálnych vied Bundeswehru v Postupime a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod záštitou ministra obrany SR, PhDr. Jaroslava Naďa, PhD.

Cieľom medzinárodnej konferencie je prezentácia najnovších výsledkov vedeckého bádania odborníkov zo 17 štátov sveta v oblasti prechodu krajín z mieru do vojny a z vojny do mieru, s primárnym zohľadnením vojenských, ale aj nevojenských faktorov vzniku vojen, ako aj súvisiacich dynamických procesov, národných, hospodárskych alebo bezpečnostných záujmov krajiny, úlohy verejnej mienky či vplyvu medzinárodného prostredia.

Výsledkom diskusií vojenských historikov, ale aj odborníkov z oblasti politológie, sociológie, bezpečnostných štúdií a ďalších vedeckých odborov z 15 európskych krajín, ale aj z Izraela a USA, tak bude unikátny súbor analýz, ktoré rozšíria nielen vedecké poznanie danej problematiky, ale môžu sa stať dôležitým zdrojom informácií pre politických lídrov, aby sa v budúcnosti neopakovali chyby minulosti.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Matej Medvecký

e-mail: medveckymato@gmail.com

tel.: +421 907 725 611

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore