Tlačové správy

Zlatú Idku navštívia Arabela s Popoluškou

V poradí už 8. Medzinárodný letný tábor pre umelecky nadané deti organizuje ženské občianske združenie Soroptimist International club Košice (SI). Tábor sa koná v rekreačnom zariadení na Zlatej Idke v týždni od 5. do 12. augusta 2012.

Počas celého týždňa bude 19 detí vo veku 10-16 rokov z Česka, Poľska a Slovenska pod dohľadom skúsených lektorov rozvíjať svoje schopností vo výtvarnom umení, hudbe, tanci a speve.

Poslaním nášho tábora nie je len prehlbovanie zručností a praktických skúseností detí, ale vhodnou formou ich oboznámiť s kultúrou iných krajín, umožniť im spoznať náš kraj a mesto.

Pomocou tvorivých činností im zmysluplne vyplníme voľné prázdninové chvíle,“ povedala prezidentka košického Soroptimistklubu Ing. Beáta Murková a dodala, že okrem hier v lesnatom prostredí pod Kojšovskou horou pripravili pre účastníkov tábora celodenný výlet (v stredu 8.8.) do Gombaseckej jaskyne a kaštieľa v Betliari, ako aj návštevu Košíc.

Tábor pre umelecky nadané deti vždy vrcholí záverečným predstavením na určitú tému. Tento rok skupina lektorov pod vedením PhDr. Kláry Samuelisovej, ktorá sa celý život venuje výchove mladých výtvarných talentov , nacvičí s mladými umelcami muzikál o Arabele a Popoluške: „Nebude to klasika, ale pohľad detí vychovaných na Harrym Potterovi na tieto rozprávkové bytosti s využitím zázračných vecí na moderný spôsob. Deti si tému, tento rozprávkový mix, vybrali samy. Samy vymyslia scenár, namaľujú scénu, masky, nacvičia tance i hudbu v podaní táborového orchestra.

Výsledok svojej týždňovej práce predvedú na záverečnom večere rodičom a členom košických spoločenských klubov v sobotu podvečer 11.8. na afterpárty. „Muzikál – dielko, zhotovené a nacvičené deťmi za necelý týždeň doslova od prvej noty, prvého slova, prvej kulisy, prvých tanečných krokov ma zakaždým utvrdí v tom, že sa oplatí venovať energiu i prostriedky nadaným deťom,“ povedala B. Murková.

Soroptimist International (SI) je nezisková, apolitická, nevládna organizácia žien, ktorej hlavnými cieľmi je pomáhať a zvyšovať úroveň žien v profesijnom a súkromnom živote, realizovať a podporovať mierové, humanitné a charitatívne projekty na celom svete. Vznikla  kalifornskom Ocklande (USA) v roku 1921, o dva roky neskôr už aj v Európe.

Soroptimist club je jedna veľká rodina a jej členkami sú profesijne úspešné ženy, napr. Margaret Thatcher, kráľovná Beatrix, Dorothy Kissinger a iné. SI má vo svete vysoký kredit a zastúpenie aj v UNESCO.

Na Slovensku bol prvý klub založený v júni 1995 v Bratislave, v roku 2001 nasledovala Žilina. Oficiálne prijatie (tzv. charter) členiek košického klubu do celosvetovej organizácie sa konalo 4. októbra  2003. Tento klub pomáha a podporuje ženy, deti, realizuje charitatívne projekty, má záštitu nad ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach, kde sa venujú alternatívnemu vzdelávaniu všeobecne intelektovo nadaných detí, atď.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore