Košice

Prehľad podujatí 2. týždeň – 07.01.2022

ŠTVRTOK                 Technologický a inovačný park UPJŠ                

13. januára               Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica 

17:00                          Téma TB:

Sympózium prestížneho európskeho projektu CasProt a projektov zo štrukturálnych fondov BioPickmol a OPENDMED s názvom Trend v interdisciplinárnych biovedách. Ide o významnú spoluprácu UPJŠ so špičkovými zahraničnými univerzitami – Technickou univerzitou v Mníchove, Univerzitou v Zürichu a súkromným sektorom v oblasti personalizovanej medicíny, regeneračnej medicíny a bunkovej terapie, nanomedicíny a cielenej terapie, proteínov a transferu technológií.

                                     Hostia TB:

  •                             prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – prorektor UPJŠ pre rozvoj a európsku problematiku
  •                             doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. – zodpovedný riešiteľ projektu CasProt
  •                             doc. RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. – zodpovedný riešiteľ projektu BioPickmol
  •                             doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.- zodpovedný riešiteľ projektu OPENMED

V prípade záujmu potvrdiť účasť do 12.1.2022 do 12:00 ​na email:

slavomira.hrabovska@upjs.sk alebo tel. čísle 0948 985 648.

V prípade zmeny TB kvôli opatreniam Covid-19 vás budeme vopred informovať.

TB bude prebiehať v režime „OP“ (očkovaní, prekonaní). Je povinné sa preukázať aj negatívnym výsledkom COVID -19 testu (Ag test nie starší ako 48 hod, PCR test nie starší ako 72 hod.)

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe Opatrenia Covid-19 v priestoroch hotela. 

program sympózia_13012022

PROJEKTY

Opatrenia Covid-19 v priestoroch hotela

____________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice máme ešte pár kusov publikácie o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu mi volajte na 0903 845 120.

_____________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore