Tlačové správy

Interaktívna periodická tabuľka prvkov Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach

Dňa 7. marca 2022 sa v priestoroch Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutoční slávnostné predstavenie Interaktívnej periodickej tabuľky prvkov, ktorá obsahuje 80 reálnych chemických prvkov. Niektoré z nich sú doplnené fotografiami objaviteľov, resp. obrázkami súvisiacimi s ich pomenovaním.

Študenti PF UPJŠ môžu prostredníctvom tabuľky získať predstavu o vzhľade, skupenstve, farbe reálnych prvkov, o ich periodicky sa opakujúcich vlastnostiach, ako sú elektronegativita, ionizačná energia, elektrónová afinita a pod. O zaujímavostiach spojených s objavom prvkov či vlastnostiach, informujú pripravené videá. Celý projekt sa neustále vyvíja a jeho tvorcovia dopĺňajú do systémovej aplikácie informácie a aktuálne výskumné trendy.

Podnetom na realizáciu tohto projektu sa stal dlhodobý zámer ÚCHV popularizovať chémiu a  ukázať ju zaujímavým a „iným“ spôsobom. Inšpiráciou bola obdobná periodická tabuľka prvkov nachádzajúca sa na Univerzite Karlovej v Prahe.

Dimitrij Ivanovič Mendelejev predstavil svoj návrh periodickej tabuľky 6. marca 1869, preto sa aj predstavenie interaktívnej periodickej tabuľky uskutoční len jeden deň po 153. výročí prelomovej udalosti pre rozvoj modernej chémie.

V spolupráci realizačného tímu pracovníkov ÚCHV (doc. Zuzana Vargová, doc. Mária Ganajová, Dr. Ivana Sotáková, Dr. Jana Šandrejová, Dr. Martin Vavra, Mgr. Veronika Gibová a Mgr. Oleksandr Prystopiuk), ale aj ďalších pracovníkov ústavu, ktorí sa spolupodieľali na príprave oblasti „Prvok vo vede“, za finančnej a morálnej podpory vedenia ústavu a fakulty, tak vzniklo zaujímavé dielo. Pri zrode tabuľky však stáli aj ďalší, ktorí pracovali na výrobe samotnej tabuľky, stojanov k prvkom či programovaní funkcionality aplikácie (Vladimír Sikorai a Ján Kováč, Ing. Patrik Jacko, PhD. a Ing. Matej Bereš, PhD., Bruno Schreiber). Prostredníctvom oblasti „Prvok vo vede“, sú prezentované aktuálne výskumné zámery, riešené na Ústave chemických vied. V jednoducho ovládateľnej aplikácii sú tak sprístupnené vedecké fakty popularizačným spôsobom.

„V zmysle slov samotného Mendelejeva „Bez usilovnej pracovitosti niet talentov ani géniov.“ veríme, že táto tabuľka bude slúžiť nielen študentom PF UPJŠ, ale aj všetkým, ktorí sa viac či menej zaujímajú o chémiu. Aby naše úsilie neostalo len na pôde fakulty, tabuľka bude slúžiť ako vhodná didaktická pomôcka aj pre učiteľov a žiakov stredných a základných škôl. Tešíme sa, že môžeme tabuľku predstaviť, ukázať zameranie výskumu nášho ústavu a budovať tak kladný vzťah k chémii,“ uviedla Dr. Jana Šandrejová z ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore