Aktuality

Prešov – Svoju umeleckú tvorbu v prešovskej Galérii Átrium vystavuje fotograf a výtvarník Ladislav Cuper. Vernisáž sa uskutoční 21.apríla 2022. Výstava potrvá do 31. mája 2022.

Ladislav Cuper sa narodil v roku 1952 v Nižnom Mirošove, okres Svidník. V roku 1971 ukončil SŠUP v Bratislave, odbor umelecká fotografia a začal pracovať ako výtvarný redaktor a fotoreportér v ukrajinskom časopise Družno vpered. Po roku odchádza študovať na Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove, na katedru výtvarnej výchovy a ukrajinského jazyka. Počas štúdia naďalej pracuje v redakcii externe. Po ukončení základnej vojenskej služby v roku 1976 sa vracia na pôvodné miesto v redakcii.

V roku 1981 začína pracovať ako technicky a neskôr výtvarný redaktor v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve v Bratislave, oddelení ukrajinskej literatúry v Prešove. V tomto období sa okrem umeleckej fotografie venuje aj ilustrovaniu kalendárov a maľovaniu obrazov. Zameriava sa hlavne na krajinu z okolia dedín, kde sa ma vybudovať Starinská priehrada. V roku 1992 otvára vlastné vydavateľstvo, v ktorom vydáva pohľadnice, kalendáre, plagáty, katalógy a knihy.

Dlho spolupracoval s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, v súčasnosti spolupracuje hlavne so Zväzom Rusínov-Ukrajincov SR, pre ktorý navrhol a vydal množstvo plagátov, pozvánok, diplomov a kníh. Taktiež navrhol a zrealizoval 16 scén pre festival Makovická struna v Bardejove, v Prešove a pre folklórny súbor Karpaťanin. Vydal štyri fotografické publikácie: Jar rodného kraja, Hory modré, hory, Karpaty a so spoluautorom Milanom Kaľavskym – Prešov fotograficky. Vo svojom vydavateľstve naďalej vydáva slovenskú a ukrajinskú poéziu a prózu, ktorú sám graficky upravuje a väčšinou ilustruje svojou umeleckou fotografiou. Doteraz bol kurátorom mnohých vystav výtvarníkov a fotografov v priestoroch Slovensko-ukrajinského informačného a kultúrneho centra, a taktiež v Galérii Átrium v Prešove, ktorá vystavovala aj v Nyiregyháze (Maďarsko), v Plzni (Česko), v Krosne (Poľsko) a v Užhorode (Ukrajina). Venuje sa hlavne výstavnej umeleckej fotografii. Rád fotografuje aj portréty, zátišia, makrofotografie, fotoreportáže, folklór, mestskú a vidiecku architektúru, ale najviac krajinu. Učarili mu hlavne fotogenické Karpaty tiahnuce sa cez Poľsko, Slovensko, Ukrajinu a Rumunsko.

Ladislav Cuper mal doteraz 30 samostatných fotografických vystav. Zúčastnil sa viacerých spoločných vystav a 12 medzinárodných plenérov doma i v zahraničí. Vystavoval v Poľsku, Maďarsku, v Českej republike, na Ukrajine a vo Francúzsku. Jeho umelecké fotografie sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku, v Poľsku, Nemecku, vo Francúzsku a v USA.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore