Tlačové správy

Kresťanská mystika v knižnici Jána Bocatia

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) pozýva na vzdelávací cyklus o kresťanskej mystike. Lektorom je Martin Dojčár, slovenský religionista so špecializáciou na mystiku, jogu a medzináboženský dialóg. Knižnica Jána Bocatia, ktorá je organizáciou Košického samosprávneho kraja, pozýva na prvé stretnutie s názvom Čo je to mystika? v stredu 4. mája o 16.30 hodine, v hudobnom oddelení VKJB na Hlavnej 48. V úvodnej prednáške sa záujemcovia dozvedia  o pôvode mystiky a špecifikách, ktoré nadobudla v dejinách kresťanstva. Reč bude aj o tom, čo odlišuje mystiku od mágie, okultizmu a ezoteriky. Všetky prednášky vzdelávacieho cyklu budú spojené aj s praktickými ukážkami vybraných metód kresťanskej mystiky. V úvodnej si možno vyskúšať metódy rozvíjania pozornosti, ako kľúčového nástroja mystiky.

Vzdelávací cyklus postupne predstaví smerodajné tradície mystiky v troch hlavných vetvách kresťanstva.

Harmonogram a témy nasledujúcich prednášok spojených s workshopmi:

11.5.2022   Pravoslávna mystika

Pravoslávna mystika sa utvárala v prvých storočiach kresťanstva, kde má svoj pôvod hésychazmus, hlavný prúd pravoslávnej mystiky, ktorý sa udomácnil na kresťanskom Východe – v gréckej, sýrskej, koptskej, ruskej či srbskej cirkvi. Lektor predstaví teologické východiská hésychazmu spoločne s praktickými metódami a technikami tejto mystickej tradície. Praktický nácvik sa sústredí na metódu rozlišovania.

25.5.2022  Katolícka mystika

Zlatým vekom katolíckej mystiky bol vrcholný stredovek a raný novovek. Z plejády veľkých mystikov tohto obdobia sa prednáška bude venovať najvýznamnejšiemu predstaviteľovi karmelitánskej tradície a smerodajnom učiteľovi mystiky v katolíckej tradícii – Jánovi z Kríža a jeho kontemplatívnemu učeniu o temnej noci duše. Obsahom praktickej časti bude prehlbovanie metódy pozornosti v súlade s duchovným odkazom „mystického učiteľa“ Cirkvi.

1.6.2022  Protestantská mystika

Zdržanlivosť protestantských teológov voči mystike je povestná a zodpovedá reformačnej mentalite, ktorá bola napájaná predovšetkým z dvoch zdrojov – z Biblie a racionality. Mystika priamo nepatrí ani k jednému, ani k druhému zdroju. Navyše protestantská mystika sa na rozdiel od katolíckej rozvíja mimo priestor mníšskych a rehoľných spoločností, ktoré mystiku inštitucionálne kotvia a tradujú. Napriek týmto okolnostiam mystika patrí aj k reformovanej vetve kresťanstva. Bližšie bude reč o príklade Jana Amosa Komenského a Jakuba Böhmeho. Praktická časť bude venovaná rozvíjaniu metódy rozlišovania na základe pozornosti ako existenciálnej odpovede na životné krízy podľa vzoru veľkých mystikov protestantizmu.

8.6.2022  Model mystiky

Záverečná prednáška vzdelávacieho cyklu prinesie syntézu analýzy mystickej skúsenosti v troch hlavných vetvách kresťanstva. Záujemcovia sa dozvedia, ako je štruktúra mystiky jednotná napriek tomu, že jej pojmové artikulácie sú odlišné, a ako mystika v zmysle reaktualizácie tajomstiev Kristovho života spája kresťanov na úrovni duchovnej skúsenosti. V praktickej časti pôjde o rekapituláciu prezentovaných metód mystiky.

Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD., je slovenský religionista so špecializáciou na mystiku, jogu a medzináboženský dialóg. Na dané témy publikoval celý rad vedeckých a odborných prác doma aj v zahraničí, medzi iným monografie Spirituálny dialóg (Veda, 2022), Self-Transcendence and Prosociality (Peter Lang, 2017), Sebatranscendencia: antropologický model (Dobrá kniha, 2017) a Mystická kontemplácia: Oblak nevedenia & Ramana Maharši (Iris, 2008). Pre televíziu pripravil niekoľko prednáškových cyklov o mystike, spiritualitách a náboženstvách.

Kontaktná osoba:

Mgr. Erika Palágyiová,

vedúca Útvaru regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti VKJB

palagyiova@vkjb.sk  tel.: 62 232 15, 62 232 91

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore