Tlačové správy

Univerzitný EKO týždeň je ďalšou z aktivít na zabezpečenie zelenej udržateľnosti na UPJŠ v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach chce byť lídrom nielen v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj v starostlivosti o životné prostredie. Udržateľnosť životného prostredia a prijatie opatrení odďaľujúcich klimatické zmeny sú hlavnými témami globálnej kampane Race to Zero, do ktorej sa UPJŠ zapojila.

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach sa oficiálne prihlásila k záväzku trvalo znižovať svoje uhlíkové stopy 9. augusta 2021 na základe výzvy EAUC (The Environmental Association for Univeristies and Colleges) a OSN. Do kampane sa celosvetovo zapojilo už 708 miest, 24 regiónov, 2523 firiem a globálnych investorov a 624 vysokých škôl. Na pôde UPJŠ v Košiciach sa téme ekologického prístupu vo výskume a vzdelávaní venuje 35 členná Rada Strategického zámeru „UPJŠ – Zelená univerzita“. Medzi prvé opatrenia, ktoré Rada zaviedla pre študentov a zamestnancov univerzity, patria „Zelené benefity UPJŠ“. V rámci týchto benefitov sa na univerzite organizuje systematický zber použitých batérií, použitého kuchynského oleja a nespotrebovaných liekov.

Prostredníctvom online databázy univerzita ponúka na darovanie vyradený nábytok a vyradené počítačové príslušenstvo primárne základným a stredným školám či azylovým centrám. Tieto veci tak dostanú svoju druhú šancu, neskončia na skládke odpadu, ale pomôžu tam, kde budú žiadané.

„Z môjho osobného pohľadu sú mimoriadne dôležité osveta a vzdelávanie. Určite každý z nás má svoje osobné skúsenosti, či už v rodine, alebo vo svojom okolí, keď opakovane niekoho presviedča o potrebe zmeny správania sa k nášmu životnému prostrediu. Či to už je cez separovaný zber v domácnostiach, na pracovisku, cez eko mobilitu, ekologické nákupy, viacnásobné šance pre veci a podobné aktivity. Na to chceme klásť dôraz. V tejto súvislosti mi nedá nevyjadriť veľkú radosť a potešenie zo spontánneho a úprimného zapojenia študentov, ktorí na základe našej výzvy veľmi aktívne deklarovali a reálne sa aj zapojili do procesu budovania nielen Zelenej UPJŠ, ale aj celkovej lepšej zelenej klímy,“ uviedol kvestor UPJŠ v Košiciach a zároveň predseda Rady strategického zámeru „UPJŠ – Zelená univerzita“,   RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.

V rámci EKO týždňa, ktorý sa začal 2. mája 2022, univerzita pripravila bohatý program. V univerzitnej kaviarni Minerva v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ budú od pondelka do stredy prebiehať v čase od 13. do 16. hodiny SWAP-y oblečenia, kníh a rastliniek. Vo štvrtok 5. mája sa uskutoční dobrovoľnícky deň „Pomôž Botanickej záhrade“, v rámci ktorého študenti a zamestnanci UPJŠ zveľadia areál záhrady. Počas celého týždňa sa študenti budú môcť zapojiť do ekologickej výzvy, ktorá bude ukončená vyhodnotením v piatok 6. mája. Traja súťažiaci budú odmenený cenami z nového univerzitného merchu. Rada pre strategický zámer „UPJŠ – Zelená univerzita“ organizuje podujatie v spolupráci s vedením UPJŠ, Univerzitnou knižnicou a Botanickou záhradou.

UPJŠ v Košiciach začala so zelenými aktivitami ešte pred zapojením sa do kampane Race to Zero. V roku 2019 bola spustená skúšobná prevádzka e-kolobežiek určených pre zamestnancov univerzity na presuny medzi univerzitnými areálmi. V spolupráci so spoločnosťou Antik boli vybudované vo vonkajších priestoroch univerzity nabíjacie miesta pre elektrické kolobežky a elektrické bicykle. UPJŠ sa pravidelne zapája do podujatí podporujúcich eko mobilitu či smeruje svoje snahy na zintenzívnenie zberu separovaného odpadu.

Mgr. Laura Hoľanová

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

e-mail: laura.holanova@upjs.sk

tel.: +421 55 234 1550, mob.: +421 905 385 911

web: https://www.upjs.sk/podujatia/27065/

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore