Košice

Prehľad podujatí 21. týždeň – 20.05.2022

PONDELOK           Divadlo Thália  

23. mája                   Divadlo Thália , Mojmírova 1, Košice

10:00                        Téma TB:

Premiéra hry Karanténa (26.05.2022 o 19:00 hod.)

Hostia TB:

 •                          Miklós Forgács – režisér
 •                          Józef Czajlik – riaditeľ divadla
 •                         Gyula Szpisák – vedúci manažér divadla
 •                         herci: Lívia Varga, Oszkár Illés

__________________________________________________________

UTOROK                Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia   

24. mája                   Experience lab DT ITSO SK, Cassovar, Žriedlová 13, Košice 

13:30                        Téma TB:

Slávnostné odštartovanie spolupráce medzi Košickým klastrom nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) a spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Zástupcovia oboch spoločností podpíšu memorandum o spolupráci, ktoré otvorí dvere špecialistom z oblastí inovácií a digitalizácie. Spolupráca prispeje k rozvoju ekonomickej a sociálnej úrovne východného Slovenska

Hostia TB:

 •                          Andreas Truls – Managing Director v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
 •                         prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. – riaditeľ Centra interdisciplinárnych biovied na UPJŠ v Košiciach
 •                          zástupcovia Innovlav Startup Centra DT ITSO SK: Milan Varga, Alica Nárožná Gold Lenka Adamová
 •                         zástupcovia Košického klastra nového priemyslu CNIC:  Roman Oros  Barbora Liptáková

Kontaktná osoba: 

Simona Ďurkovič, komunikačná špecialistka

sim@lemur.sk

0918 541 493

____________________________________________________________

STREDA                 Štátne divadlo Košice (ŠDKE) 

25. mája                  ŠDKE – Malá scéna, Hlavná 76, Košice

9:00                         Téma TB:

Premiéra činohernej inscenácie Idioti

Hostia TB:

 •                        Anton Korenči – riaditeľ činohry
 •                        Ján Luterán – režisér
 •                        Miro Dacho – dramaturg
 •                        herci: Henrieta Rab, Michal Soltész

 ____________________________________________________ 

INÉ

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ  NA  TUKE 

Streda 25. mája 2022 od 09:00 do 13:00 hod. – Technická univerzita v Košiciach (TUKE) si tento rok pripomína 70. výročie svojho založenia. Atmosféru jarného Pikniku na TUKE si budete môcť vychutnať v areáli Technickej univerzity v Košiciach. Pre študentov sme pripravili exteriérové, vedomostné a oddychové aktivity (v závislosti od počasia).

Program tohto podujatia nájdete na https://dod.tuke.sk/ a v prílohe.


_____________________________________________________________

GlosatorsKE 7

Utorok 24. mája 2022 o 19:30 hod., Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, KošiceGlosatorsKE 7. Košické i svetové dianie a zaujímavosti glosujú: Marián Čekovský, herečka Eva Pavlíková, kňaz Anton Fabián, Peter Molitoris frontman skupiny Bobova diéta.

Vstupenky: www.k13.sk

___________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.  Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V utorok 14. júna 2022 o 13:00 hod. sa bude v Štátnej vedeckej knižnici, Pribinova 1 v Košiciach konať Regionálna konferencie RO SSN pred 14. celoslovenským snemom SSN v Bratislave, preto si, prosím, vyrovnajte podlžnosti na členskom, aby sme mali presnú evidenciu členskej základne. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ PALA RÝPALA

Investigatívny inštitút Pala Rýpala vyhlasuje novinársku súťaž. Výnimočné články, rozhlasové a televízne reportáže, ale aj návrhy na ocenenie odvážnych aktivistov, či ľudí v štátnej správe alebo samospráve môžete zasielať na adresu:

Investigatívny inštitút Pala Rýpala, Zuzany Chalupovej 12, 851 07 Bratislava do 31. augusta 2022.

Je potrebné uviesť, v ktorom médiu bol príspevok navrhnutý na cenu uverejnený a pridať odkaz alebo reportáž či rozhovor vo formáte MS Word, MP3 alebo MP4.

V prípade nominácií na ostatné ceny je potrebné napísať meno osoby, jej doterajšie zásluhy a vysvetliť dôvod, prečo by mala cenu získať.

V každej kategórii budú odovzdané 3 ceny, pričom víťaz získa 500 eur, ocenený na druhej priečke 300 eur a bronzový 150 eur.

CENA PALA RÝPALA BUDE VYHLÁSENÁ V TÝCHTO KATEGÓRIÁCH:

1. Písaná žurnalistika

2. Audiovizuálna žurnalistika

3. Fotožurnalistika

4. Cena za obhajobu a ochranu ľudských a občianskych práv (pre ľudskoprávnych aktivistov atď.)

5. Cena za transparentnosť (pre zamestnancov verejnej, štátnej správy, starostov atď.)

6. Ocenenie za dodržiavanie etického kódexu novinára

7. Špeciálne ceny

Cena spoločnosti Lotos (Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska)

Cena Slovenského syndikátu novinárov

Cena Investigatívneho inštitútu Pala Rýpala

Cena European Human Rights Society

Podrobnosti na www.ssn.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu volajte na 0903 845 120.PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

__________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore