Tlačové správy

Projekt BOTANIKIÁDA dostal opäť zelenú

Projekt BOTANIKIÁDA vznikol pred trinástimi rokmi a od jeho prvej realizácie v roku 2010 sa na ňom zúčastnilo viac ako 2 100 piatakov a ich učiteľov biológie zo základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Po uvoľnení protipandemických opatrení nastali opäť priaznivé podmienky na stretnutie v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach, kde v troch turnusoch 25. mája, 1. a 8. júna 2022 prebehne regionálne kolo projektu.

„BOTANIKIÁDA prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo v online forme sa uskutočňuje na samotných základných školách a tento rok sa ho zúčastnilo 2 306 piatakov. Dvaja žiaci z každej zaregistrovanej školy sa spolu s pedagógom môžu zúčastniť na regionálnom kole priamo v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Tento rok očakávame príchod 181 žiakov a 92 učiteľov,“ informuje koordinátorka projektu, RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

Hlavným cieľom projektu BOTANIKIÁDA je vzbudiť záujem žiakov o oblasť botaniky prostredníctvom súťaže, hravou a nenútenou formou ich informovať o význame rastlín, ochrane a tvorbe životného prostredia a zároveň motivovať učiteľov biológie k väčšej kreativite pri výučbe, preto bol program každého turnusu osobitne pripravený pre žiakov a osobitne pre pedagógov.

„Počas tohto ročníka by sme chceli účastníkom projektu predstaviť nový dendrologický náučný chodník, preto podtitul ročníka znie ,Spoznávam dreviny‘. Veríme, že počasie bude prajné a budeme môcť stráviť väčšinu času so žiakmi vo vonkajšom prostredí, kde ich na šiestich stanovištiach čaká niekoľko problémových úloh. Neočakávame od nich žiadne množstvo encyklopedických vedomostí, zámerom je naučiť ich pozorovať okolie, čítať a bádať s porozumením a hlavne budovať si pozitívny vzťah k prírode,“ dopĺňa RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

Projekt zabezpečila, rovnako ako v ostatných rokoch, Botanická záhrada UPJŠ z vlastných zdrojov a podpory partnerov. „Naša veľká vďaka pri realizácii jedenásteho ročníka BOTANIKIÁDY patrí spoločnosti Zeocem, a. s., Bystré, Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, spoločnosti Frucona Košice, a. s., a spoločnosti DAG Slovakia, a. s.,“ informuje prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

e-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

tel.: +421 55 234 1672

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore