Košice

Prehľad podujatí 22. týždeň – 27.05.2022

UTOROK                Bábkové divadlo Košice (BDKE)    

31. mája                   BDKE – sála  JORIK, Tajovského 4, Košice

10:30                        Téma TB:

X. ročníku festivalu medzinárodných dní bábkového divadla a hier pre rodiny VIRVAR 2022

                                  Hostia TB:

  •                          Pavol Hrehorčák – riaditeľ BDKE
  •                          Ivan Sogel – riaditeľ festivalu VIRVAR
  •                          Tomáš Plaszký – zástupca flašinetárov
  •                          Martin Konečný – manažér BDKE

__________________________________________________________________

ŠTVRTOK              Politická strana PRINCÍP  

2. júna                     JUMBO CENTRUM, Masarykova 1667/2, Košice

16:30                        Téma TB:

Slávnostné ohlásenie kandidatúry predsedu politickej strany PRINCÍP Džemala Kodraziho na post predsedu Košického samosprávneho kraja

Hosť TB:

Džemal Kodrazi

Účasť potvrdeniť na e-mailovú adresu: info@stranaprincip.sk do 31. mája 2022

___________________________________________________________________

INÉ

DRÁHOVÝ  GOLF

Sobota a nedeľa 28. a 29. mája 2022, Horný Bankov – 4.kolo  ligy dráhového golfu (DG) družstiev a zároveň turnaj jednotlivcov SR. Usporiadateľom je druhý košický klub  MCC Košice. Golfisti GK Bankov na tomto turnaji chcú rázne vykročiť k obhajobe titulu z minulých dvoch rokov. Turnaj sa začína v nedeľu o 9:00 hod., predpokladané ukončenie je okolo 16:00 hod.

V sobotu budú na ihrisku trénovať všetci účastníci, je tu príležitosť vidieť ich majstrovstvo zblízka. Navrhujeme účasť športových novinárov v sobotu o 16:00 hod. pred slávnostným nástupom, kedy by sme sa im mohli venovať a vysvetliť im všetko o tomto športe.

V nedeľu je  vstup k dráham obmedzený, ale je to za doprovodu usporiadateľov tiež možné.

Kontakt na organizátora:   

Jozef Kudernáč

mail kudernac@gmail.com,

mob. 0948192372

__________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V utorok 14. júna 2022 o 13:00 hod. sa bude v Štátnej vedeckej knižnici, Pribinova 1 v Košiciach konať Regionálna konferencie RO SSN pred 14. celoslovenským snemom SSN v Bratislave, preto si, prosím, vyrovnajte podlžnosti na členskom, aby sme mali presnú evidenciu členskej základne.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ PALA RÝPALA

Investigatívny inštitút Pala Rýpala vyhlasuje novinársku súťaž. Výnimočné články, rozhlasové a televízne reportáže, ale aj návrhy na ocenenie odvážnych aktivistov, či ľudí v štátnej správe alebo samospráve môžete zasielať na adresu:

Investigatívny inštitút Pala Rýpala, Zuzany Chalupovej 12, 851 07 Bratislava do 31. augusta 2022.

Je potrebné uviesť, v ktorom médiu bol príspevok navrhnutý na cenu uverejnený a pridať odkaz alebo reportáž či rozhovor vo formáte MS Word, MP3 alebo MP4.

V prípade nominácií na ostatné ceny je potrebné napísať meno osoby, jej doterajšie zásluhy a vysvetliť dôvod, prečo by mala cenu získať.

V každej kategórii budú odovzdané 3 ceny, pričom víťaz získa 500 eur, ocenený na druhej priečke 300 eur a bronzový 150 eur.

CENA PALA RÝPALA BUDE VYHLÁSENÁ V TÝCHTO KATEGÓRIÁCH:

1. Písaná žurnalistika

2. Audiovizuálna žurnalistika

3. Fotožurnalistika

4. Cena za obhajobu a ochranu ľudských a občianskych práv (pre ľudskoprávnych aktivistov atď.)

5. Cena za transparentnosť (pre zamestnancov verejnej, štátnej správy, starostov atď.)

6. Ocenenie za dodržiavanie etického kódexu novinára

7. Špeciálne ceny

Cena spoločnosti Lotos (Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska)

Cena Slovenského syndikátu novinárov

Cena Investigatívneho inštitútu Pala Rýpala

Cena European Human Rights Society

Podrobnosti na www.ssn.sk

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVIV kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu volajte na 0903 845 120.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore