Košice

Prehľad podujatí 24. týždeň – 10.06.2022

PONDELOK           Košický samosprávny kraj (KSK)     

13. júna                    Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice – Zrkadlová sála

13:00                        Téma tlačového brífingu:

Predstavenie ponuky letných táborov pre deti zo sociálne slabších rodín

                                    Hostia TB:

                                    Zástupcovia KSK a Nadácie KSK

Nadácia KSK tento rok pomôže splniť sny deťom o letných táboroch. Pomôže tak rodinám, ktoré nemajú dostatok peňazí na ich úhradu. Bližšie informácie o možnostiach uchádzať sa o finančné prostriedky a z akej ponuky letných táborov si je možné vybrať.

___________________________________________________________________________

UTOROK                Košický samosprávny kraj (KSK)     

14. júna                    Hotel DoubleTree by Hilton, Košice

11:30                        Téma TB:

Záverečná konferencia Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (Catching-Up Regions) a zhodnotenie výsledkov jednotlivých krajov za posledný rok. Iniciatíva prebieha tretí rok, v rámci KSK sa nap.podarilo rozbehnúť spoluprácu s troma rómskymi obcami, v ktorých financie z Bruselu poputujú na sanáciu skládok či výstavbu materských škôl.

                                  Hostia TB:

  •                           Rastislav Trnka – predseda KSK
  •                           Milan Majerský – predseda PSK
  •                           Ondrej Lunter – podpredseda BBSK
  •                           Dušan Velič – štátny tajomník MIRRI
  •                           Emma Toledano Laredo – riaditeľka, Lepšia implementácia, ukončovanie a implementácia programov III, GR pre regionálnu a mestskú politiku, Európska komisia
  •                                   Christoph Pusch, Practice Manager, Svetová banka

Súčasťou iniciatívy Catching-Up Regions sú tri kraje zo Slovenska – Banskobystrický, Prešovský a Košický.

Kontaktná osoba:

Anna Terezková, vedúca komunikačného oddelenia, hovorkyňa predsedu KSK

anna.terezkova@vucke.sk, +421918 766 004

___________________________________________________________________________

INÉ

OD  POZNANIA  K PRÍTOMNOSTI  A BUDÚCNOSTI

Nedeľa 12. júna 2022 o 17:30 hod., Synagóga, Puškinova ul., Košice – Pietna spomienka pri príležitosti 78. výročia pamiatky transportov z Košíc a okolia a záver projektu Od poznania k prítomnosti a budúcnosti. Spomienkové podujatie pripravili Združenie ESTER a Židovská náboženská obec (ŽNO) v Košiacich.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Pondelok 20. júna 2022 o 18:00 hod., kino Úsmev, Kasársnské námestie 1, Košice –  Vedecká kaviareň na tému Svet vírusov. Hosťami kaviarne budú špičkoví vedci, uznávaní nielen doma, ale aj v zahraničí – virológovia zo Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., RNDr. Boris Klempa, DrSc. a RNDr. Juraj Kopáček.

Kotkat:

Ján Gálik 0902 685 455

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 KRAJSKÉ  ZHROMAŽDENIE  RO  SSN  KOŠICE

V utorok 14. júna 2022 o 13:00 hod. sa bude v Štátnej vedeckej knižnici, Pribinova 1 v Košiciach konať Regionálne zhromaždenie RO SSN Košice pred 14. celoslovenským snemom SSN v Bratislave, preto si, prosím, vyrovnajte podlžnosti na členskom, aby sme mali presnú evidenciu členskej základne.

Členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) môžete zaplatiť v kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ PALA RÝPALA

Investigatívny inštitút Pala Rýpala vyhlasuje novinársku súťaž. Výnimočné články, rozhlasové a televízne reportáže, ale aj návrhy na ocenenie odvážnych aktivistov, či ľudí v štátnej správe alebo samospráve môžete zasielať na adresu:

Investigatívny inštitút Pala Rýpala, Zuzany Chalupovej 12, 851 07 Bratislava do 31. augusta 2022.

Je potrebné uviesť, v ktorom médiu bol príspevok navrhnutý na cenu uverejnený a pridať odkaz alebo reportáž či rozhovor vo formáte MS Word, MP3 alebo MP4.

V prípade nominácií na ostatné ceny je potrebné napísať meno osoby, jej doterajšie zásluhy a vysvetliť dôvod, prečo by mala cenu získať.

V každej kategórii budú odovzdané 3 ceny, pričom víťaz získa 500 eur, ocenený na druhej priečke 300 eur a bronzový 150 eur.

CENA PALA RÝPALA BUDE VYHLÁSENÁ V TÝCHTO KATEGÓRIÁCH:

1. Písaná žurnalistika

2. Audiovizuálna žurnalistika

3. Fotožurnalistika

4. Cena za obhajobu a ochranu ľudských a občianskych práv (pre ľudskoprávnych aktivistov atď.)

5. Cena za transparentnosť (pre zamestnancov verejnej, štátnej správy, starostov atď.)

6. Ocenenie za dodržiavanie etického kódexu novinára

7. Špeciálne ceny

Cena spoločnosti Lotos (Spolok lokálnych a regionálnych televízií Slovenska)

Cena Slovenského syndikátu novinárov

Cena Investigatívneho inštitútu Pala Rýpala

Cena European Human Rights Society

Podrobnosti na www.ssn.sk

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur. V prípade záujmu volajte na 0903 845 120.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

 

 

 
 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore