Košice

Prehľad podujatí 30. týždeň – 22.07.2022

UTOROK           Košický samosprávny kraj (KSK)

26. júla               park vedľa Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava

14:00                   Privítanie ovečiek v meste – verejnoprospešné služby v meste Rožňava obohatia ovce, o ktoré sa starajú klienti župného zariadenia sociálnych služieb Jasanima – DSS. Zvieratá budú v meste plniť funkciu „ekologických kosačiek“. Aktivita je vyústením spolupráce KSK a občianskeho združenia Druživa

Plánovaný program:

  • Príhovory realizátorov projektu a partnerov
  • Banícke múzeum – História pastierstva na Gemeri
  • Podpísanie Memoranda o spolupráci
  • Vyhlásenie výsledkov o mená pre ovečky
  • Pasovanie mestského pastiera
  • Kultúrne vystúpenia

Stánky s tvorivými dielňami: Banícke múzeum, OZ Zvieratá a ľudia navzájom, Jasanima – DSS

__________________________________________________________________

STREDA          Košický samosprávny kraj (KSK)

27. júla             Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

11:00                Podpis Memoranda o spolupráci medzi KSK a občianskym združením BONA FIDE, ktoré je  prevádzkovateľom kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik

____________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  SSN

Členskú známku na rok 2022 (dlžníci si môžu vyrovnať resty za predchádzajúce obdobie) môžete zaplatiť v kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore