Košice

Prehľad podujatí 37. týždeň – 09.09.2022

PONDELOK            Lekárska fakulta UPJŠ Košice (LF UPJŠ)

12. septembra        Hlavná ul. – pri Urbanovej veži (v nepriaznivom počasí Aupark), KE

11:00                          Téma brífingu:

10. ročník celoslovenskej  študentskej roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev

                                    Hostia brífingu:

  •                           prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – prorektor UPJŠ pre rozvoj a európsku problematiku  
  •                            prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – dekan LF UPJŠ Košice
  •                            prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. – dekanka Jesseniovej LF UK Martin
  •                            doc. MUDr. Silvia Timková, PhD. – prodekanka LF UPJŠ LF pre ŠP zubné lekárstvo v slovenskom a angl. jazyku, prednostka I. stomatologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP
  •                            prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. – odborný garant projektu, prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ a Akadémia KE, n. o.
  •                          Katarína Vendeľová – tajomníčka SSŠZL, študentka 5. roč. LF UPJŠ
  •                           Samuel Tkáč – národný koordinátor SSŠZL pre prevenciu, študent 5. roč. LF UPJŠ

Spolu za zdravý a  krásny úsmev je najväčšou preventívnou akciou v oblasti ústneho zdravia na Slovensku, ktorá odštartovala 2. septembra 2022 v Bratislave a ukončená bude 12. septembra v Košiciach (podujatie sa uskutoční v čase medzi 10:00 – 18:00 hod.) s cieľom naučiť čo najviac ľudí správnu techniku čistenia zubov a zrealizovať v 20. slovenských mestách asi 8 tisíc praktických inštruktáží.

Podujatie sa uskutočňuje s podporou spoločnosti Curaprox, Slovenskej komory zubných lekárov, Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá je odborným garantom a jedným zo sponzorov podujatia.

Viac informácií o projekte: https://ssszl.sk/roadshow/

LF UPJŠ_pozvánka_brífing 12092022

____________________________________________________

INÉ

DOD  ŠTÁTNEHO  DIVADLA  KOŠICE

Sobota 10. septembra 2022 od 10:00 do 17:00 hod., Štátne divadlo Košice, Hlavná 58 – Deň otvorených dverí (DOD) – pre malých aj veľkých priaznivcov divadla a dobrej zábavy sú pripravené komentované prehliadky jednej z najkrajších divadelných budov v Európe, cesta okolo divadelného sveta so sladkým prekvapením v cieli, výstava kostýmov a častí zo scén predstavení ŠDKE, tvorivé dielne a možno aj nejaké ďalšie prekvapenia.

_________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  SSN

Členské známky môžete zaplatiť každý pracovný deň v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1, 1. posch., č. dv. 125 v čase od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:

IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PUBLIKÁCIA  O  MIEROSLAVOVI  HYSKOVI

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 (1. posch. č. dv. 125), Košice si môžete zakúpiť publikáciu o zakladateľovi slovenskej novinovednej školy profesorovi Mieroslavovi Hyskovi z pera novinárky Marty Szattlerovej a kol. Cena publikácie je 7,- eur.

_________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore