Tlačové správy

Koalícia podporí na pozíciu starostu MČ Košice – Staré Mesto MUDr. Pavla Priestera

O funkciu starostu košického Starého Mesta sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách bude uchádzať päť kandidátov. Jedným z nich je MUDr. Pavol Priester, mladý, ambiciózny lekár, ktorý vo volebnom období 2018 – 2022 pôsobil ako poslanec spomínanej mestskej časti. Podporu mu vyjadrila veľká koalícia nasledovných politických strán a hnutí: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská Únia (KÚ), Zmena zdola, Sloboda a Solidarita (SaS), Za ľudí, Progresívne Slovensko (PS) a Demokratická únia Slovenska.

Kandidát na starostu Pavol Priester bol počas vykonávania svojho poslaneckého mandátu v Starom Meste členom dvoch poradných komisií miestneho zastupiteľstva. Pracoval ako predseda Komisie zdravotnej, sociálnej a na prevenciu a liečenie závislostí. Zároveň bol členom Komisie finančnej, výstavby a verejného poriadku. V oboch sa aktívne angažoval, aby lepšie spoznal problémy občanov mestskej časti a zároveň prichádzal s potrebnými riešeniami.

Ako lekár a zároveň poslanec sa pri svojej práci neraz stretol s ťažko zdravotne postihnutými občanmi Starého Mesta, ľuďmi v hmotnej núdzi, žijúcimi v ťažkých podmienkach. Staré Mesto je najstaršou časťou Košíc a jeho „výkladnou skriňou“, no má aj veľa problémov, medzi ktoré patrí aj nedôstojný život v chudobe mnohých seniorov, zdravotne postihnutých občanov, či samoživiteľov s maloletými deťmi. Títo ľudia sú štátom i komunálnymi politikmi často prehliadaní a prepadávajú sitom sociálnej pomoci. Pavol Priester sa podieľal na pomoci rôznym skupinám seniorov i sociálne vylúčených komunít. Aj preto ho v kandidatúre na starostu podporujú aj neziskové a charitatívne organizácie, ktoré sa (nielen) v Košiciach roky starajú o núdznych, trpiacich a zdravotne postihnutých. Medzi ne patrí Úsmev ako dar, Liga proti rakovine a ďalšie. Pri ohlásení kandidatúry verejne podporil Priestera aj Eduard Buraš – poradca premiéra SR Eduarda Hegera a riaditeľ Združenia Feman.

Medzi ďalšie programové priority Pavla Priestera a jeho volebného tímu patrí aj skrášľovanie verejného priestoru. To chce dosiahnuť ochranou zelených plôch, výsadbou stromov a kvetov, ale aj odstraňovaním inváznych rastlín a drevín. Každý občan má rád vo svojom okolí čistotu a poriadok, preto je nutné pokračovať vo výstavbe uzamykateľných kontajnerovísk, v ideálnom prípade polopodzemných kontajnerov. Bude potrebné pristúpiť aj ku komplexnej revitalizácii viacerých vnútroblokových priestorov v Starom Meste. Niektoré ostali zakonzervované ešte z čias socializmu a mesto či mestská časť do nich desiatky rokov neinvestovali.

Volebný tím Pavla Priestera pozostáva z viacerých komunálnych politikov, občianskych aktivistov, odborníkov a zanietených ľudí, ktorí chcú meniť veci v Starom Meste k lepšiemu. Predstavujeme kandidátov na poslancov vo volebnom období 2022 – 2026:

Volebný obvod č. 1 – Mgr. art. Ľuba Blaškovičová (herečka, poslankyňa), Mgr. Ľubomír Grega, MBA (poslanec), MUDr. Pavol Priester (lekár, poslanec), MVDr. Dagmar Kažimírová (učiteľka), Július Staško (SZČO).

Volebný obvod č. 2 – Mgr. Martin Konečný, PhD. (manažér, poslanec).

Volebný obvod č. 3 – Ing. Vojtech Florko (IT špecialista), Ing. Richard Kočiš (audítor, poslanec), MVDr. Michal Kopka, CSc. (veterinárny lekár), Mgr. Renáta Zolnaiová (komunikačná špecialistka).

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore