Tlačové správy

Poézia, fotografia a obraz, jedinečné spojenie ocenila krajská súťaž „Slovom a obrazom“

V tomto roku sa po prvýkrát uskutočnila krajská súťaž talentov zameraná na oblasť vizuálneho umenia a literárnej tvorby.

Jedným z hlavných pilierov kultúrnej politiky v Košickom samosprávnom kraji je aj rozvoj kreativity a talentu obyvateľov kraja s cieľom vytvárania vhodných podmienok pre ich sebauplatnenie. Župa aktívnym spôsobom vstupuje do podpory oblasti neprofesionálneho umenia, snaží sa o zvyšovanie kvality a profesionality práce zariadení pre kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a o vytváranie tvorivého a motivačného prostredia pre všetkých aktérov miestnej a regionálnej neprofesionálnej kultúry.

Súťaž Slovom a obrazom je prvou svojho druhu na území kraja. Jej vyhlasovateľom bol Odbor kultúry KSK, hlavným organizátorom Centrum kultúry Košického kraja, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s ďalšími kultúrno-osvetovými zariadeniami v kraji. Do súťaže sa zapojilo 25 autorov, ktorí spolu prihlásili 63 básnických diel, z nich 20 odporučila odborná porota na ilustrovanie. Záujem obohatiť tvorbu básnikov svojimi fotografickými a výtvarnými dielami prejavilo 49 autorov z Košického kraja, spolu vytvorili 99 ilustrácií.  Najmladší účastníci súťaže boli vo veku 15 rokov, najstarší dosiahol vek 84 rokov. Najlepšie práce navrhla porota vydať knižne.

Na vyhodnotenie súťaže a vernisáž premiérovej výstavy ilustrovanej poézie pozývame 26. októbra 2022 o 16:00 hod. do čitárne Verejnej knižnice Jana Bocatia na Hviezdoslavovovej 5 v Košiciach. V rámci slávnostného otvorenia bude do života uvedená aj kniha s rovnomerným názvom Slovom a obrazom. Záujemcovia si diela budú môcť pozrieť v priebehu budúceho roku aj v ďalších mestách a obciach Košického kraja.

„Všade okolo seba vidím talentovaných umelcov, v celom Košickom kraji ich je neúrekom – aj preto sa z takýchto iniciatív veľmi teším. V roku 2020 sme prijali rámcový rozvojový program pre rozvoj talentu a neprofesionálneho umenia v Košickom samosprávnom kraji – Objavený KúSoK umenia a multižánrová súťaž Slovom a obrazom je jednou z mnohých aktivít smerujúcich k podpore šikovných obyvateľov kraja,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Samotné podujatie pomohlo vyhľadať talenty z radov mládeže a dospelých, umožnilo im  prezentovať svoju tvorbu publikačne, pred širokou verejnosťou prostredníctvom výstavy a v neposlednom rade v online priestore na web stránkach organizátora.

Výstava bude sprístupnená do 30. novembra 2022 počas otváracích hodín Verejnej knižnice Jana Bocatia v Košiciach.

Martin Matej, DiS.art, referent marketingu CKKK

+421 55/4607035

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore