Tlačové správy

Otvorenie zrekonštruovanej posluchárne FEI TUKE

Slávnostné prestrihnutie pásky a oficiálne otvorenie zrekonštruovanej posluchárne A-204 je významným medzníkom v spolupráci medzi ŠKODA AUTO a.s. a Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE).

Pred necelými 10 rokmi vznikla spolupráca medzi spoločnosťou ŠKODA  AUTO a.s. a FEI TUKE, ktorá okrem exkurzií študentov v tomto významnom automobilovom koncerne zahŕňa i vedenie
záverečných prác odborníkmi z tejto spoločnosti.
V decembri 2021 sme podpísali darovaciu zmluvu so spoločnosťou ŠKODA  AUTO a.s., na základe ktorej nám spoločnosť darovala finančné prostriedky vo výške 81 600 eur na rekonštrukciu posluchárne. Tá bude slúžiť na prednášky a cvičenia študentov FEI TUKE a tiež na propagáciu ŠKODA  AUTO a.s.

Rekonštrukcia trvala 8 mesiacov. Začiatočné práce boli realizované v čase pandemických obmedzení, napriek tomu pravidelne prebiehali online kontrolné dni. Pozorné a prísne oko hlavného architekta Ing. Vlastimila Paceka dohliadalo na harmonogram prác a dodržiavanie autorsk6ho projektu.
Myšlienkovou ideou pri riešení posluchárne bol palivový článok elektrick6ho vozidla. Poslucháreň je makrom tohto článku a študenti sú  jej energiou. Okenné žalúzie predstavujú batériový modul, ktorý sa skladá z 8 článkov a vďaka silnoprúdovým káblom vedeným na podlahe napája nadväzujúci UNI.Space.
Realizátormi stavebných prác boli firmy Stavfex a Aaastav.

Slávnostný akt otvorenia sa uskutoční v stredu 12.10.2022 o 10:00 hod. na 2.poschodí hlavnej budovy Technickej univerzity v Košiciach. Srdečne Vás pozývame nielen na túto významnú chvíľu, ale i na Deň otvorených dverí TUKE, ktorý bude prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu:

  • 9:00 – 10:00 – Slávnostné otvorene podujatia v Aule Maxima TUKE
  • 9:00 – 13:00 – Prezentácia štúdia na fakultách TUKE _UK TUKE
  • 9:00 – 13:00 – Prehliadka vybraných laboratórií a celouniverzitných pracovísk TIJKE
  • 10:00 – 12:00 – Stretnutie výchovných poradcov o pedagógov zo stredných škôl s prorektorom a prodekanmi pre vzdelávanie UVP Technicom

doc. Ing. Mária Gamcov6, PhD.
prodekanka FEI TU v Košiciach
maria.gamcova@tuke.sk   tel.: +421 55/6022828  www.fei.tuke.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore