Tlačové správy

Stredoškoláci budú mať počas februára možnosť spoznať svoju budúcu fakultu na UPJŠ v Košiciach

Mesiac február sa bude niesť v duchu hromadných návštev stredoškolákov v priestoroch všetkých fakúlt a ústavu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Záujemcovia o štúdium na UPJŠ budú mať možnosť zistiť, ako prebieha štúdium na vybranej fakulte. Študenti, doktorandi, pedagógovia a študijní poradcovia univerzity poskytnú uchádzačom informácie o štúdiu z prvej ruky, informácie o prijímacom konaní a dôležitých termínoch, študijných odboroch a predmetoch a pripravená je aj ukážka výučbových priestorov a vyučovacích pomôcok fakúlt. Základné informácie o univerzite a o tom, čo našim študentom ponúkame, sme uchádzačom o štúdium na UPJŠ prezentovali už koncom októbra minulého roka na univerzitnom DOD. Tieto informácie budú tentokrát doplnené z perspektívy fakúlt a ústavu.

Návštevníci DOD na Lekárskej fakulte UPJŠ (LF) budú mať 16. februára 2023 jedinečnú možnosť obzrieť si a ohmatať skutočné kosti, zuby a rôzne modely ľudského tela, vyskúšať si rôzne chirurgické pomôcky pri šití rán na umelých kožiach, trhanie a vŕtanie zubov na trenažéroch alebo si zmerať hladinu cukru v krvi. Svoju činnosť budú na DOD LF prezentovať viaceré pracoviská, medzi ktorými nebude chýbať simulátorové centrum s ukážkami využitia virtuálnej reality pri výučbe medicíny.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ (PF) 2. februára 2023 odštartuje sériu fakultných dní otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium budú mať možnosť navštíviť všetky tri areály PF, na Šrobárovej 2, Jesennej 5 a Mánesovej 23. Pre záujemcov o štúdium je pripravená prehliadka laboratórií, výučbových priestorov a zaujímavá súťaž. Špeciálne vyhradený priestor pre získanie informácií o možnostiach štúdia bude poskytnutý aj pre stredoškolských pedagógov, výchovných poradcov a rodičov.

Účastníci DOD Právnickej fakulty UPJŠ (PrávF), ktorý sa uskutoční 21. februára 2023, sa môžu tešiť na stretnutie s vedením fakulty, predstavenie podmienok a možností štúdia, simuláciu rozhovoru s poslancom o práve na súkromie a možnosť účasti na prebiehajúcej výučbe podľa výberu záujemcu, napr. na výučbe pracovného práva, ústavného práva, občianskeho práva či trestného práva.

DOD Fakulty verejnej správy UPJŠ (FVS) je naplánované na 15. februára 2023. Po oficiálnom otvorení vedením fakulty začne prehliadka jednotlivých katedier, počas ktorej budú uchádzačov sprevádzať doktorandi fakulty. Pôjde o krátke prezentovanie vybraných tém,              s ktorými sa študenti počas štúdia na univerzite stretávajú najčastejšie. Počas DOD budú zároveň k dispozícii informačné stánky študentského parlamentu, odborných stáží a študijného referátu.

Filozofická fakulta UPJŠ (FF) privíta návštevníkov DOD vo svojom areáli 10. februára 2023 od 9. hodiny. V štyroch budovách areálu, Sokrates, Platón, Aristoteles a Minerva budú prezentované študijné programy psychológia, sociálna práca, učiteľstvo psychológie, anglický, nemecký a francúzsky jazyk, história, politológia, filozofia, latinčina, masmédiá a slovenský jazyk.

„Tešíme sa, že na pôde UPJŠ v Košiciach druhýkrát v tomto akademickom roku privítame záujemcov o štúdium. Kým októbrový univerzitný Deň otvorených dverí poskytol všeobecné informácie, februárové dni otvorených dverí poskytnú návštevníkom detailnejšie informácie o študijných odboroch, ktoré ponúkajú, ale aj ukážku konkrétnych pracovísk, kde prebieha výučba v nadväznosti na blížiace sa termíny podávania prihlášok na štúdium. Veríme, že program bude nielen informačne nasýtený, ale aj pútavý a inšpiratívny,“ vyjadrila sa prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach a koordinátorka fakultných DOD doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550

Mob.: +421 905 385 911

Web: https://www.upjs.sk/aktuality/spoznaj-svoju-buducu-fakultu-na-upjs/

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore