Tlačové správy

Zázraky techniky v knižnici

Informačno-vzdelávacie aktivity a tvorivé workshopy

 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, získala koncom roka 2022 finančné prostriedky prostredníctvom projektu Zázraky techniky v knižnici, zameraného na rozvoj kreativity, základy robotiky a programovania pre deti a mládež.

„Naša knižnica sa zapojila do výzvy predsedu vlády Slovenskej republiky Podpora aktivít zameraných na popularizáciu vedy a inovatívnych prístupov,“ povedala riaditeľka knižnice Iveta Kyselová. „Cieľom realizácie projektu je hravou formou a netradičnými modelmi učenia sa získavať nové informácie z oblasti automatizácie, robotiky, 3D modelovania a nových technológií na názorných príkladoch. Projekt je rozdelený na dve časti – informačno-vzdelávacie aktivity a tvorivé workshopy,“ dodala Kyselová.

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, ako partnerská knižnica Centra vedecko-technických informácií SR v rámci konzorcia „Knižnice pre Slovensko,“ má pri realizácii týchto odborných aktivít plnú podporu a odbornú pomoc CVTI SR a jej kreatívnej dielne Fablab.

Rozvoj nových technológií a digitálna éra prinášajú nové výzvy. Knižnica, ako otvorená inštitúcia, poskytuje rôzne informácie pre široký okruh záujemcov rôznych vekových kategórií. Predstavuje ideálny priestor a spôsob na realizáciu aktivít spojených s vytváraním pozitívneho vzťahu k vede a technike.

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore