Aktuality

Ministri životného prostredia budú rokovať o deregulácii GMO

Očakáva sa stanovisko ministra Jána Budaja.

Trnava, 14.3.2023. Rôzne organizácie z EÚ vyzvali listami svojich ministrov životného prostredia (ŽP), aby otvorili tému nových GMO (geneticky modifikované organizmy) na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre ŽP a postavili sa proti ich dereguláciu. Ministra Jána Budaja vyzvalo listom 17 slovenských organizácii. Zrejme boli tieto hlasy vypočuté a už štvrtok 16. marca budú ministri na Rade diskutovať o „nových genómových technikách“ (NGT), inak známych ako „nové GMO“, a ich možnej deregulácii. Očakávame, že v tento deň náš minister Ján Budaj vyhlási svoje stanovisko k pripravovanému návrhu novej legislatívy pre nové GMO, ktorá sa od Európskej komisie očakávajú 9. júna 2023.

Európska komisia zverejnila štúdiu, v ktorej dospela k prekvapivému záveru, že nové GMO „by mohli byť prínosom pre spoločnosť EÚ a riešiť hlavné výzvy“ vrátane „odolnosti a udržateľnosti v agropotravinárskom systéme“, a dospela k záveru, že sú potrebné nové pravidlá pre nové GMO.

Začína byť celkom jasné, že Komisia sa usiluje oslabiť pravidlá, ktoré v súčasnosti regulujú nové GMO, a umožniť tak ich ľahšie používanie. Očakávame, že sa minister Ján Budaj postaví proti deregulácii nových GMO v EÚ a proti agrochemickej lobby, ktorá agresívne lobuje za oslabenie pravidiel!

Prečo by mali byť nové GMO naďalej prísne regulované?

Nové GMO predstavujú početné riziká pre ľudské zdravie, živočíchy, životné prostredie a potravinovú nezávislosť drobných poľnohospodárov. Bez prísnej regulácie:

sa nové GMO už nemusia podrobovať individuálnemu hodnoteniu rizika, čo znamená, že nebezpečné výrobky by sa mohli dostať na naše polia a taniere.

možno už nebude povinné označovanie nových GMO, čo znamená, že spotrebitelia sa už nebudú môcť rozhodnúť, či si kúpia potraviny získané novými geneticky modifikovanými technológiami alebo nie.

– by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu ekosystémov a biodiverzity, pretože by sa nemohli prijať žiadne opatrenia proti nekontrolovanému šíreniu nových GMO organizmov v ŽP. Poľnohospodárstvo a výroba potravín, ktoré sa spoliehajú na zdroje bez GMO, by nemohli byť chránené, vrátane ekologického poľnohospodárstva.

Koalícia viac ako 50 organizácií, vrátane Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, zo 17 členských štátov EÚ spustilo petíciu, ktorú podpísalo viac ako 420 000 podpisov a požaduje, aby boli nové GMO „regulované a označené“.

Na slovensku je petícia stále otvorená. Okrem toho o postavenie sa proti deregulácii nových GMO vyzvalo ministerstvá 50 slovenských organizácií spoločným národným listom, podobne urobilo 17 organizácii v hore uvedenom liste.

Viac informácií o tejto téme nájdete napríklad v týchto publikáciách Búranie mýtov a Úprava génov-mýty a fakty (v anglickom jazyku).

Kontakt:
Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO; Ing. Peter Sudovský, info@vsetkoogmo.sk ; tel.č.: 0915115084; www.slovenskobezgmo.org

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore