Košice

Prehľad podujatí 13. týždeň – 24.03.2023

UTOROK                  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)

28. marca                Aula UVLF, pavilón č. 34, Komenského 73, Košice

11:00                          Inaugurácia rektora UVLF a prorektorov

Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 27. októbra 2022 zvolil v tajnom hlasovaní za rektora univerzity na funkčné obdobie 2023 – 2027 prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD. Prezidentka republiky Zuzana Čaputová ho 26. januára 2023 vymenovala za rektora s účinnosťou od 1. februára 2023. Slávnostná inaugurácia so všetkými poctami je súčasťou akademických obradov. Zároveň preberú insígnie aj piati prorektori.

___________________________________________________________________________

 STREDA                   Travel Advance, LOT a košické letisko

29. marca                   Fabrika 48, Južná trieda 48, Košice

16:30                          Slávnostná prezentáciu poľskej leteckej spoločnosti LOT

PROGRAM:

  • Privítanie hostí honorárnym konzulom Poľskej republiky v Košiciach Konradom Schönfeldom
  • Prezentácia poľských regiónov, ponuky poľskej leteckej spoločnosti LOT z letiska Košice a novej pražskej kancelárie Poľskej turistickej organizácie pre Česko a Slovensko
  • Regionálny poľský catering
  • Vizitková tombola o hodnotné ceny

Prosíme o potvrdenie účasti vyplnením online formulára v pozvánke

pozvánka_Roadshow 2023 Košice 

V prípade otázok nás kontaktujte na praha@pot.gov.pl

___________________________________________________________________________

PIATOK                    Vydavateľstvo EQUILIBRIA a RO SSN Košice

31. marca                  Kníhkupectvo Artforum, Hlavná 87, Košice

10:00                          Prezentácia knihy košického autora Tibora Ferka Polkruhy dúhy            

___________________________________________________________________________

 INÉ

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Streda, 29. marca 2023 o 18:00 hod., Tabačka – malá kinosála (v staršej budove na poschodí), Košice – Vedecká kaviareň na tému: Rozprávka o upírovi, alebo nehaňme kliešťa! Inteligentne, pútavo a s veľkou dávkou humoru nás známy popularizátor vedy doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., dlhoročný vedecký pracovník Parazitologického ústavu SAV, dnes vedúci Centra aplikovaného výskumu UVLF v Košiciach, prevedie svojou rozprávkou a predstaví kliešťa ako „uslintané zlo“, ale aj „dobrého rytiera“, kde do značnej miery záleží aj na nás, akého hrdinu si z tejto rozprávkovej bytosti urobíme. 

___________________________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ  LITERÁRNEHO  FONDU

Aj v tomto roku vyhlasuje Literárny fond svoju súťaž – Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2022.

Návrhy na cenu je potrebné poslať do 31.3.2023 na adresu: Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1.

Všetky podrobnosti o súťaži nájdete na: 

http://litfond.sk/subory/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1_cena_Liter%C3%A1rneho_fondu_za_novin%C3%A1rsku_tvorbu_2022.pdf

___________________________________________________________________________

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si môžete kúpiť členské známky na rok 2023 (+ dlžníci môžu vyrovnať členské aj za predchádzajúce obdobie) – každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.

Členský poplatok môžete poukázať aj na účet RO SSN KE:  IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

V prípade úhrady členského internetbankingom Vám známky pošlem na domácu adresu.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová,

RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore