Tlačové správy

Sobota 13. mája 2023 sa nesie v Galérii umelcov Spiša v znamení medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií

Sobota 13. mája 2023 sa nesie v Galérii umelcov Spiša v znamení medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií. Už deviata edícia podujatia Križovatky je dramaturgicky zameraná na eko-dialóg: ponúka výstavy, komentované prehliadky, galerijný bazár, hry s umením, dielne, kreatívne trhy, kurz tanca a koncert.

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves
  • Termín: sobota, 13. 5. 2023, v čase 14.00 – 22.00 hod.
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
  • Web: www.gus.sk

Galéria umelcov Spiša ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravila už deviaty ročník multi-žánrového projektu Križovatky  s podtitulom Ako EKO v rámci celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2023. Program je orientovaný pre široké spektrum návštevníkov a spája umenia viacerých druhov – výtvarné, hudobné a audio-vizuálne. Nosný program uvedie galéria v sobotu, 13. 5. v čase 14.00 – 22.00, kedy je pre návštevníkov pripravený maratón aktivít: komentované prehliadky aktuálnych výstav a stálych expozícií s autormi a kurátormi projektov, výtvarné a edukačné workshopy pre deti i dospelých, galerijný bazár, hry s umením, kreatívne trhy, kurz tanca a večerný koncert – soundartové vystúpenie v rámci projektu X-ART / Koncert v galérii.  Realizácia sprievodných podujatí prebehne v termínoch 9. 5. – 12. 5. a 14. 5. – 24. 5. 2023.

Zámerom multikultúrneho a multižánrového projektu Križovatky je vytvoriť priestor pre komunikáciu jednotlivých druhov umení a to prostredníctvom realizácie vzdelávacích a kultúrnych aktivít, ktoré ponúkajú návštevníkom alternatívny, nový spôsob trávenia voľného času ako protiváhu k súčasným komerčným ponukám.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, ako aj pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

 PROGRAM | SOBOTA, 13. 5. 2023, 14.00 – 22.00

14.00 – 20.00 | Sprístupnené aktuálne výstavy a stále expozície.

14.30 – 17.30 | Komentované prehliadky. 14.30 – 15.30 / Niekoľko zelených záznamov nadrozmernej čiernej skrinky;

15.30 – 16.30 / Zbyněk Prokop: „Partitúry“, 1980 – 2022; 16.30 – 17.30 / Od mimézis k hyperrealite / Akvizície v interakcii II.

14.00 – 22.00 | Bazár. Veľký galerijný výpredaj – katalógy, suveníry, magnetky.

14.00 – 22.00 | Interaktívne stanice. Hra s umením – interaktívne stanice pre malých i veľkých.

15.00 – 18.00 | Dielne: Čaro hliny s výtvarníkom Petrom Smikom, Veverička na tričko s dizajnérkou Evou Vaverčákovou a Kyanotypia s lektorkami galérie.

15.00 – 18.00 | Babinec. Kreatívne trhy – predaj výrobkov a ukážka tradičných výtvarných techník.

15.00 – 18.00 | Flamenco. Minikurz tanca s tanečnicou a výtvarníčkou Dášou Toporcerovou.

20.00 – 21.00 | X-ART / Koncert v galérii: Peter Machajdík & Zbyněk Prokop. Soundartové vystúpenie. Vstupné: 6 € /os.

SPRIEVODNÉ PROGRAMY

 9.5. – 12. 5. 2023, pondelok – piatok, 9.00 – 15.00 | Zranená príroda. Dnešná skutočnosť. Záznamy zo zeme.

Tvorivé dielne a edukačné workshopy pre školy, s lektorkami galérie. Vstupné: 2 € / žiak.

12.5. 2023, piatok, 16.00 – 19.00 | Open Studio: Dekoratívny kvetináč. Tvorba 3D dekorácie na kvetináč technikou powertex. Lektorka: Jitka Nováková. Vstupné 5 € / osoba.

14.5. 2023, nedeľa, 11.00 – 16.00 | Nedeľa v galérii. Aktuálne výstavy, stále a exteriérové expozície. Vstupné: štandardné.

24.5. 2023, streda, 10.00 – 19.00 | Dlhý deň s umením. Prehliadky výstav do večerných hodín. Vstupné: štandardné.

24.5. 2023, streda, 19.00 – 20.00 | X-ART / Koncert v galérii: Stratené ilúzie / Martin Krajčo & Ondrej Veselý.

Hudobné vystúpenie popredných slovenských gitaristov.

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne (založená v roku 1987). Zameriava sa na profesionálne výtvarné umenie s prioritnou orientáciou na spišský región. V poslednom desaťročí sa pôsobenie galérie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvorí 2 446 výtvarných artefaktov, časť z nich je prezentovaná v troch stálych expozíciách –  Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Galéria realizuje množstvo sprievodných a edukačných programov v dialógu s aktuálnymi výstavnými konceptmi.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore