Tlačové správy

K prinavráteniu názvu Národné divadlo Košice osobné blahoželania z Budapešti

Prvými zahraničnými hosťami, ktorí prišli do košického divadla pri príležitosti prinavrátenia historického názvu Národné divadlo Košice, boli partneri z maďarského hlavného mesta Budapešť vedení Attilom Vidnyánszkym, riaditeľom tamojšieho Nemzeti Színház (Národného divadla).

Spolu s ním v utorok, 9. mája 2023, Národné divadlo Košice navštívili aj Attila Korencsi, jeden z riaditeľov Magyar Nemzeti Bank (Maďarskej národnej banky) a zástupca rektora budapeštianskej Divadelnej a filmovej univerzity (Színház – és Filmmuvészeti Egyetem) Zsolt Antal. Na pracovnom stretnutí s generálnym riaditeľom Národného divadla Košice Ondrejom Šothom, riaditeľomOpery NDKE Rolandom Khern Tóthom, riaditeľom Činohry NDKE Antonom Korenčim a riaditeľkou Konzervatória Anetou Hollou sa hovorilo o ďalšej spolupráci oboch kultúrnych inštitúcií, ako aj o medzinárodnej umeleckej vysokej škole.

Ako pripomenul Attila Vidnyánszky, Národné divadlo Košice v predchádzajúcich mesiacoch s veľkým úspechom hosťovalo na 10. Divadelnej olympiáde, ktorej hlavným organizátorom je práve Nemzeti Színház. Uvedenie baletnej inscenácie Milada Horáková Baletu NDKE v Nemzeti Színház Budapešť v druhej polovici marca bolo jedným z otváracích podujatí olympiády. Na olympiáde sa v Jászai Színház v Tatabányi predstavila aj Činohra NDKE, ktorá tu v apríli hosťovala s inscenáciou slávnej hry maďarského dramatika Ferenca Molnára Liliom. Na jubilejnej Divadelnej olympiáde sa predstaví aj Opera NDKE, ktorá 22. augusta 2023 uvedie v Budapešti operu Karola Szymanowského Kráľ Roger. Organizátori najväčšieho divadelného podujatia chcú v jeho závere na konci tohto roka pozvať na ďalšie hosťovanie Balet NDKE s tanečnou inscenáciou Hamlet.

„S našimi priateľmi z Maďarska sme opäť hovorili aj o projekte vzniku medzinárodnej umeleckej vysokej školy respektíve univerzity v Košiciach. Tá v našom regióne veľmi chýba a doterajšie štvrťstoročné snahy o jej vznik zatiaľ neboli úspešné. Verím, že spoločnými silami a v spolupráci so slovenskými aj maďarskými partnermi budeme úspešní a mladí umelci v oblasti dramatického, hudobného aj pohybového umenia budú môcť získať kvalitné vzdelanie aj doma, na východe.“ Povedal po stretnutí generálny riaditeľ Národného divadla Košice Ondrej Šoth.

Hostia z Maďarska ukončili návštevu Národného divadla Košice na večernom predstavení činohernej inscenácie Oidipus.

Svjatoslav Dohovič, web editor a PR

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore