Košice

Prehľad podujatí 36. týždeň – 04.09.2023

D O P L N O K č. 1!

 PIATOK              Národné divadlo Košice (NDKE)  

8.septembra         Historická budovy NDKE – salónik, Hlavná 58, Košice

11:00                    Téma TB:

Nová divadelná sezóna 2023/2024

Hostia TB:

Andrej Šoth – generálny riaditeľ NDKE
Roland Khern Tóth – riaditeľ Opery NDKE
Šimon Stariňák – riaditeľ Baletu NDKE
Anton Korenči – riaditeľ Opery NDKE

___________________________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si môžete kúpiť členské známky na rok 2023 (+ dlžníci môžu vyrovnať členské aj za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.svoju návštevu vopred avizujte na 0903 845 120.

Členský poplatok môžete zaplatiť momentálne LEN v kancelárii RO SSN.

Kvôli zablokovanému bankovému účtu môžu členovia SSN s trvalým pobytom mimo Košíc uhradiť členský poplatok poštovou poukážkou na adresu: Beáta Mačingová, RO SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice. Po úhrade Vám členskú známku pošlem na adresu bydliska.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 DENNÍK   ONKOLOGICKEJ   PACIENTKY

Za zvýhodnenú cenu 10 € si môžete v kancelárii RO SSN Košice kúpiť knihu Denník onkologickej pacientky, ktorú vydali  Liga proti rakovine SR a  košická RO SSN. Autorkou publikácie je RNDr. Mária Zentková, CSc., dlhoročná vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, ktorá nás navždy opustila 19.2.2023 vo veku 58 rokov.

Výťažok z predaja bude použitý na podporu financovania vysokoškolského štúdia syna nebohej autorky Mateja Tadeáša Zentka. Publikácia je (s obchodnou prirážkou) distribuovaná aj cez sieť kníhkupectiev Panta Rhei a Martinus.

___________________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore