Tlačové správy

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ ukončili v Košiciach roadshow „SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV“

Na 11. ročníku úspešného podujatia sa podieľala stovka študentov, ktorí inštruovali o správnej hygiene vyše desať tisíc občanov v dvadsiatich slovenských mestách

V Košiciach včera vyvrcholila najväčšia preventívna akcia v oblasti ústneho zdravia na Slovensku nazvaná SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV, ktorú už po jedenásty krát zorganizovali študenti zubného lekárstva. Naši medici boli v metropole východu k dispozícii širokej verejnosti v utorok 12. septembra v čase medzi desiatou a osemnástou hodinou pred Urbanovou vežou a robili praktické inštruktáže Košičanom symbolicky počas Európskeho dňa ústneho zdravia.

Študentská roadshow zastrešená Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva odštartovala 2. septembra v Bratislave a pokračovala v ďalších dňoch v Trnave, Nitre, Piešťanoch, Bojniciach, Trenčíne, Zvolene, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Liptovskom Mikuláši, Bardejove, Poprade, na Štrbskom Plese, v Spišskej Novej Vsi, Bardejove, Humennom, Michalovciach, Vranove nad Topľou, Prešove a napokon v Košiciach. Študenti navštívili dokopy 20 slovenských miest a poskytli praktickú inštruktáž ohľadom čistenia zubov 10 614 osobám.

„Čistenie zubov sa považuje za banálnu záležitosť, avšak každoročne sa ako organizátori celoslovenskej roadshow SPOLU ZA KRÁSNY A ZDRAVÝ ÚSMEV presviedčame o tom, že správna technika chýba mnohým bez ohľadu na vek a vzdelanie. Teší nás, že môžeme občanom v rôznych mestách priblížiť správnu starostlivosť o ústnu dutinu a použitie rôznych pomôcok – klasickej zubnej kefky, jednozväzkovej a medzizubnej kefky, či dentálnej nite, ktorých kombinácia spoločne so správnou technikou zaručí úspech v podobe zdravého chrupu a krásneho úsmevu,“ hovorí národná koordinátorka Slovenského spolku študentov zubného lekárstva pre prevenciu a študentka 5. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Bianka Felegiová.

Podľa nej robia ľudia prvotnú chybu nesprávnym uchopením zubnej kefky, ktorú by mali držať jemne ako pero, nie ako kladivo, čím vyvíjajú priveľký tlak na zubnú sklovinu a ďasná. Tohoročnú roadshow hodnotí naša študentka ako veľmi vydarenú. „Tešíme sa, že nám prialo počasie, ale aj iné okolnosti. Napríklad nás veľmi milo prekvapilo mesto Humenné, kde sme boli v deň konania jarmoku a iste aj vďaka tomu sme mali mimoriadne dobrú účasť. Aj vďaka posilneným počtom inštruktorov sa nám tam podarilo počas jediného dňa zaškoliť vyše tisíc Humenčanov,“ dodáva Bianka Felegiová.

Pedagógovia chvália študentov za užitočnú aktivitu a získavanie skúseností

Ušľachtilú aktivitu študentov zubného lekárstva oceňuje rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Ako zdôrazňuje, lekárska fakulta a univerzita môžu byť právom hrdé na študentov medicíny, ktorí organizujú podujatie takéhoto rozsahu a významu naprieč celým Slovenskom. Zlou hygienou ústnej dutiny môžu začať skutočne závažné zápalové ochorenia, preto je edukácia takého veľkého množstva obyvateľov veľkým prínosom. Okrem toho táto roadshow prispieva popularizácii odboru zubného lekárstva a napomáha znižovať zakorenený strach ľudí z návštevy ambulancie zubárov,“ poznamenáva rektor Daniel Pella.

Podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. je podujatie SPOLU ZA KRÁSNY A ZDRAVÝ ÚSMEV nielen veľkým benefitom pre zdravie laickej verejnosti, ale súčasne popri tom získavajú študenti zubného lekárstva cenné skúsenosti pre svoj budúci kontakt s pacientmi. Aj preto je Lekárska fakulta UPJŠ od samého začiatku odborným garantom podujatia a podporuje ho aj finančne počas celej existencie jeho trvania.“

Ako dodáva prodekan pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku na UPJŠ LF MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH, „zdravá dutina ústna je odrazom celkového zdravia organizmu a je treba zdôrazniť, že dobrou starostlivosťou o náš chrup a ďasná pomáhame predchádzať mnohým ochoreniam a znižovať prípadné náklady na liečbu poškodených zubov.“

Študenti počas roadshow odvádzajú podľa pedagógov veľmi dobrú prácu čo sa týka jej organizácie, logistiky aj množstva zrealizovaných inštruktáží. Niet preto divu, že sa stretávajú s priaznivými reakciami širokej verejnosti a zažívajú aj mnohé veľmi príjemné rozhovory…

 Bližšie informácie o podujatí a jeho prínose poskytli na včerajšom brífingu médiám:

 • prof. MUDr. Daniel PELLA, PhD.
  rektor UPJŠ v Košiciach
 • MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH
  prodekan pre študijný program zubné lekárstvo v  slovenskom a anglickom jazyku na UPJŠ LF
 • prof. MUDr. Andrej JENČA, CSc.
   osoba zodpovedná za študijný program zubné lekárstvo na UPJŠ LF
 • Bianka FELEGIOVÁ
   národná koordinátorka SSŠZL pre prevenciu študentka 5. ročníka UPJŠ LF
  ·  Michael JENČA
  predseda miestnej organizácie SSŠZL študent 3. ročníka UPJŠ LF v Košiciach

 Lekárska  fakulta  Univerzity  Pavla  Jozefa  Šafárika  v Košiciach má 75-ročnú históriu a od svojho  založenia  v septembri 1948 pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 15-tisíc úspešných absolventov.

Na LF UPJŠ aktuálne študuje v dennej forme vyše tritisíc študentov v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia, vrátane zahraničných študentov z vyše 50 krajín sveta.

Fakulta realizuje postgraduálne vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov a popri pedagogickej činnosti vyvíja aj bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci rôznych národných
a medzinárodných projektov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa aj vďaka vedeckej činnosti jej Lekárskej fakulty umiestnila v rankingu univerzít The Emerging Economies University Rankings 2021 na poprednej pozícii v rámci krajín V4 a získala 4. miesto za troma českými univerzitami (Karlovou univerzitou, Univerzitou Palackého a Masarykovou univerzitou) a je najlepšou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku z pohľadu úspešnosti univerzít vo vede a výskume.

Viac na: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/

  RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD., PR manažérka

Viac informácií o projekte: https://ssszl.sk/roadshow/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore