Košice

Prehľad podujatí 42. týždeň – 13.10.2023

 

Cez RO SSN Košice neboli na 42. kalendárny týždeň nahlásené žiadne podujatia.

___________________________________________________________________________

 INÉ

Zlatý žobrák 2023

Streda až sobota 11. – 14. októbra 2023, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice – 29. medzinárodný festival lokálnych televízií

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Konferencia o divadle

Štvrtok 19. októbra 2023, Divadlo Thália Színház, Mojmírova 1, Košice – odborná konferencia Rozvoj publika, návštevník ako súčasť divadelnej komunity. Konferencia je súčasťou prebiehajúcich aktivít národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II., ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Divadlo Thláia_pozvánka_konferencia Rozvoj publika

Divadlo Thália_konferencia_Rozvoj publika_program

___________________________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

Európsky parlament a Ringier spúšťajú vzdelávací program pre mladých novinárov

Bezplatný program je určený začínajúcim žurnalistom, ktorí sa chcú naučiť zaujímavo a odborne pokrývať témy spojené s Európskou úniou. Trojdňový kurz prebehne na prelome novembra a decembra, prihlášky je potrebné podať najneskôr 16. novembra.
Európsky parlament v spolupráci s mediálnou spoločnosťou Ringier Slovakia Media spustil na Slovensku vzdelávací program pre začínajúcich novinárov, ktorého cieľom je podnietiť záujem mladých žurnalistov o európske témy, pomôcť im lepšie porozumieť fungovaniu Európskej únie, jej inštitúcií a legislatívneho procesu a uľahčiť im tak ich pokrývanie. Mladí žurnalisti zároveň dostanú možnosť získať praktické skúsenosti a rady od odborníkov z praxe pri výbere relevantných tém, tvorbe materiálov a overovaní faktov.

Kedy? V dňoch 30. novembra2. decembra 2023

Kde? V priestoroch Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici č. 25 v Bratislave

Dokedy? Termín podania prihlášok je 16. november 2023

Účastníci programu sa zoznámia s inštitúciami Európskej únie a ich právomocami, s úlohou Európskeho parlamentu v rozhodovacom procese EÚ a s prácou poslankýň a poslancov EP. Diskutovať budú s novinármi, ktorí dianie na úrovni Európskej únie pravidelne pokrývajú, ale aj s akademikmi a ďalšími expertmi, ktorí im predstavia najzaujímavejšie európske témy z pohľadu Slovenska a pomôžu im vylepšiť ich komunikačné schopnosti a kritické myslenie. Na programe bude tiež debata s poslancami Európskeho parlamentu.

Do programu bude prijatých maximálne dvadsať záujemcov z celej SR. Účastníkom, ktorí nebývajú v Bratislave, bude preplatené ubytovanie a doprava.

Všetci účastníci získajú certifikát o absolvovaní programu. Štvorica najúspešnejších účastníkov získa pozvánku na pracovnú návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli.

Kritéria na prijatie do programu:

·  aktívny pracovný pomer v celoštátnom alebo regionálnom periodiku, v rádiu alebo v televízii

·  alebo preukázateľná profesionálna aktivita v oblasti nových médií (influenceri, správcovia sociálnych sietí, dátoví žurnalisti a analytici atď.);

·  ukončené odborné vzdelanie (minimálne stredoškolské s maturitou, napríklad v oblasti masmédií a informačných štúdií, alebo vysokoškolské bakalárskeho stupňa);

·  nie viac ako 3 roky praxe v médiách alebo v oblasti tvorby mediálneho obsahu a komunikácie;

·  aktívna znalosť anglického jazyka je výhodou.

Bezplatný kurz sa uskutoční v dňoch 30. novembra – 2. decembra v priestoroch Pistoriho paláca v Bratislave. Záujemcovia musia zaslať svoj životopis a krátky motivačný list (do 500 znakov) najneskôr 16. novembra na adresu eumediacampus@ringier.sk.

Ján JAKUBOV, tlačový atašé

(+421) 2 5942 9695
(+421) 903 028 758
jan.jakubov@europarl.europa.eu
 Ivana JANIKOVA, tlačová ataśé

(+421) 2 5942 9688
(+421) 905 215 051

ivana.janikova@europarl.europa.eu

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1 – 1. posch., č. dv. 125) si môžete kúpiť členské známky na rok 2023 (+ dlžníci aj za predchádzajúce obdobie) každý pracovný deň v čase  od 8:30 do 14:30 hod.svoju návštevu vopred avizujte na 0903 845 120.

Ako som Vás už informovala, kvôli zablokovaným bankovým účtom SSN môžete členský poplatok zaplatiť v kancelárii RO SSN alebo:

1. na môj (súkromný) účet s týmto IBANom: SK7502000000003011494353   – do Informácie pre príjemcu napíšte, prosím, svoje meno

2. poštovou poukážkou na adresu: Beáta Mačingová, RO SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice.

Za Vašu ústretovosť vopred veľmi pekne ďakujem a členskú známku Vám pošlem na adresu bydliska okamžite po úhrade poplatku.

Výška členského príspevku sa nezmenila = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DENNÍK   ONKOLOGICKEJ   PACIENTKY

Za zvýhodnenú cenu 10 € si môžete v kancelárii RO SSN Košice kúpiť knihu Denník onkologickej pacientky, ktorú vydali  Liga proti rakovine SR a  košická RO SSN. Autorkou publikácie je RNDr. Mária Zentková, CSc., dlhoročná vedecká pracovníčka Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, ktorá nás navždy opustila 19.2.2023 vo veku 58 rokov.

Výťažok z predaja bude použitý na podporu financovania vysokoškolského štúdia syna nebohej autorky Mateja Tadeáša Zentka. Publikácia je (s obchodnou prirážkou) distribuovaná aj cez sieť kníhkupectiev Panta Rhei a Martinus.

______________________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice                     0903 845 120

 

 

 

   
 
   

 

 

 

 
 

 

 

 
     

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore