Tlačové správy

Botanická záhrada UPJŠ podporuje zdravý vývoj včelstva

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v spolupráci s Asociáciou včelárov Slovenska (AVS) ZO Košice a MIMI farmou pripravili výstavu Včelárstvo, ktorá sa začne 10. novembra a potrvá do 26. novembra 2023. Pre verejnosť bude sprístupnená denne v čase od 9:00 do 17:00 hod. v priestore Botanickej záhrady na Mánesovej 23 v Košiciach. Program pre školy je pripravený počas pracovných dní do 15:00 hod.

Počas celej doby výstavy budú k dispozícii členovia AVS ZO Košice, ktorí zabezpečia poradenskú činnosť, predaj medu a včelích produktov. Nielen najmenší návštevníci sa môžu tešiť na tvorivé dielne. MIMI farma pripravila pre návštevníkov workshop, počas ktorého sa oboznámia s včelím voskom a jeho využitím. Naučia sa, ako si vyrobiť rôzne druhy sviečok z vosku alebo medzistienok, ktoré si zároveň budú môcť záujemcovia zakúpiť.

Víkendový program počas 18. a 19. novembra 2023 bude o niečo pestrejší. Predstavia sa ďalší výrobcovia včelárskych pomôcok, úľov a predajcovia produktov, uskutoční sa dielnička pečenia a zdobenia medovníkov, pripravené budú ukážky zažehľovania voskových obrúskov a prednášky pre včelársku, ale aj laickú verejnosť.

„Sme veľmi radi, že sa nám v areáli botanickej záhrady s finančnou podporou NADÁCIE VSE v grantovom programe ZA ZDRAVÝ A ČISTÝ KRAJ prostredníctvom OZ BotaniKE a za pomoci ďalších partnerov podarilo skĺbiť niekoľko dôležitých zámerov súvisiacich s propagáciou včelárstva. Prvým a najdôležitejším zámerom je podpora opeľovačov ako nevyhnutej súčasti biodiverzity. Z ekologického hľadiska je veľmi významný prínos rozširovania potravných zdrojov pre opeľovačov cielenou výsadbou a podporou včelársky významných druhov rastlín. Zvýšenie pestrosti vegetácie podporuje nielen zdravý vývoj včelstiev včely medonosnej, ale zvyšuje sa aj potenciál na zdravý vývoj populácií ostatných druhov opeľovačov. Ďalším veľkým prínosom je starostlivosť o vlahu a prístup hmyzu ku vhodnej forme vody. Prevádzka umelo založenej mokrade, ako aj intenzívne zavlažovanie plôch areálu záhrady v dobe sucha zabezpečuje potreby včely medonosnej a má strategický vplyv na prosperitu voľne žijúcich živočíchov. Tretím zámerom bolo vytvorenie novej relaxačnej a rekreačnej aktivity pre návštevníkov botanickej záhrady, ktorou bude možnosť pobytu v tzv. apidomčeku,“ o aktivitách informuje Ing. Robert Gregorek, PhD., vedúci Oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

V sobotu 18. novembra od 9:30 hod. priamo pri novom apidomčeku botanickej záhrady Zuzana Slivenská oboznámi verejnosť s princípmi využívania a prevádzky apidomčekov. Program bude pokračovať v zameraní sa na rôzne formy apiterapie, o 11:00 hod. Anastazia Černáková predstaví Úľovú terapiu a o 12:00 hod. Iveta Krajňáková prednesie svoj príspevok na tému Apiterapia v praxi. V nedeľu 19. novembra vystúpi o 9:30 hod. Jaroslav Gasper  s prezentáciou škodcov včely medonosnej so zameraním na sršňa ázijského.

„Naša vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí nám v tomto roku pomohli  s realizáciou výstavy a  aktivít s ňou súvisiacich. Či už tradičným spoluorganizátorom, ktorými sú AVS ZO Košice a MIMI farma, ale aj Nadácii VSE za finančnú pomoc pri podpore projektu apidomčeka. Za jeho výpožičku a budúcu prevádzku od jarných mesiacov roku 2024 ďakujeme občianskemu združeniu Košičania. Nemenej si ceníme spoluprácu ďalších subjektov ako Mlynský náhon o. z., spoločnosti INFOBIP a U. S. Steel Košice pri dobrovoľníckej práci. Poďakovanie patrí tiež WWF Slovensko  za podporu pri rozširovaní prirodzenej pestrosti kvitnúcich lúk, ako aj spoluprácu pri doplňovaní sortimentu domácich druhov drevín a kríkov, ktoré boli vysadené  pri zveľaďovaní areálu v blízkosti apidomčeka s cieľom podpory opeľovačov,“ dopĺňa a na výstavu srdečne pozýva prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andera Fridmanová, PhD., zástupkyňa riaditeľa pre vonkajšie vzťahy Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach

E-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

Tel.:   + 421 55 234 1672

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore