Aktuality

Prešovská univerzita podpísala memorandum s RTVS v oblasti rozvoja kreatívneho priemyslu

Spolupráca pri podpore činnosti Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v oblasti vysokoškolského vzdelávania a rozvoji  kultúrneho a kreatívneho priemyslu je spoločným zámerom memoranda o spolupráci, ktoré podpísali v uplynulých dňoch zástupcovia PU a RTVS. V praxi ho budú realizovať prostredníctvom Kreatívneho centra (KC) Štúdia RTVS v Košiciach.

Prešovská univerzita sa stala prvou vysokou školou z východoslovenského regiónu, s ktorou v podobe memoranda začalo spoluprácu KC RTVS v Košiciach. „Som rád, že naša univerzita patrí k vysokým školám nadväzujúcim spoluprácu s Kreatívnym centrom RTVS, ktorá umožní študentom získať skúsenosti v oblasti kreatívneho priemyslu. Verím, že sa týmto spôsobom podarí ešte viac skvalitniť prípravu našich študentov a absolventov pre prax,“ uviedol pri podpise memoranda rektor Peter Kónya. 

Cieľom centra je poskytovanie špecifických služieb, ako aj služieb na podporu dopytu po kreatívnej tvorbe, rozvoja kreatívneho talentu a netechnologických inovácií v oblasti audiovízie a nových médií a s nimi úzko súvisiacich oblastí kreatívneho priemyslu. „Memorandum je nástroj, ktorý nám otvára dvere pre spoluprácu, preto aby sme mohli vytvoriť podmienky pre  študentov Prešovskej univerzity, ktorí môžu prísť do kreatívneho centra získať nový pohľad a nové možnosti pre sebarealizáciu, využiť svoje kreatívne schopnosti a posunúť sa tak vo svojom profesionálnom živote,“ ozrejmil na stretnutí riaditeľ  Štúdia RTVS Košice Jaroslav Kerner, ktorý zároveň novovznikajúce centrum, vzhľadom na  jeho moderné technologické vybavenie, nazval „kozmickou loďou“.

Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice bude poskytovať rozsiahly komplex služieb zameraných na podporu rozvoja kreatívneho talentu a zručností prioritne v oblasti audiovízie pre viaceré profesijné zamerania, ako sú najmä kameraman, osvetľovač, zvukový majster, strihač, redaktor, režišér, (dabingoví) herci a pod., ale aj pre úzko súvisiace profesie z oblasti grafického dizajnu, IKT a reklamy. „Kreatívne centrum je unikátne svojim technologickým vybavením, ktoré na Slovensku nemá obdobu. Vďaka tomu umožní všetkým záujemcom audiovizuálneho priemyslu rozvíjať svoje predstavy, talent a kreativitu,“ doplnil Martin Šabľa, riaditeľ KC.

Projekt vzniku kreatívnych centier na Slovensku je zameraný na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch a je hradený zo zdrojov Európskej únie. RTVS má aktuálne vybudované tri kreatívne centrá, a to v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

Anna Polačková, hovorkyňa PU

Mobil: +421 948 186 969

e-mail: anna.polackova@unipo.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore