Klub športových redaktorov

Pracovné preukazy pre členov Klubu športových redaktorov

Klub športových redaktorov sa snaží vychádzať v ústrety svojim členom vydávaním tzv. pracovných preukazov. Tieto doklady potvrdzujú profesijnú príslušnosť svojho nositeľa a umožňujú mu voľný vstup na väčšinu bežných športových podujatí. Výnimkou sú medzinárodné akcie vyžadujúce osobitnú akreditáciu, na domácej scéne zasa postoje niektorých subjektov vydávajúcich vlastné preukazy (príklad – hokejový klub Slovan Bratislava).

KŠR vydáva pracovné preukazy na dvojročné obdobie pre píšucich novinárov, rádiá a televízie (kategória PRESS) a fotografov (FOTO). Treťou skupinou sú tzv. pendlovky, preukazy pre externých spolupracovníkov. Cena prvých dvoch typov preukazov je desať eur, cena pendlovky osem – v oboch prípadoch na uvedené dva roky.

Športoví novinári na dôchodku, ktorí prejavia záujem, majú nárok na preukaz zdarma. Na obdobie rokov 2010 – 2011 vydal KŠR pre celé Slovensko 263 preukazov PRESS a 25 preukazov FOTO. Ich výmena na budúce dvojročné obdobie sa uskutoční v decembri a v januári.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore