Tlačové správy

Slávnostný koncert v Dome umenia a konferencia príkladov dobrej praxe

Rómske hlasy pre zajtrajšok 2012

Rómske hlasy pre zajtrajšok 2012

Projekt Rómske hlasy pre zajtrajšok 2012  realizuje nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj v spolupráci s partnermi Medzinárodnou nadáciou Yehudi Menuhin, českou speváčkou Idou Kelarovou a jej hudobnou skupinou a Konzervatóriom na Exnárovej ulici v Košiciach.

Tohtoročný projekt nadväzuje na workshop a koncert pre verejnosť z minulého roku. Jadro projektu tvoria mladí ľudia, ktorí sa venujú umeleckým aktivitám v rámci mimoškolských aktivít Komunitného centra ETP v Košiciach – Šaci a študenti Konzervatória na Exnárovej ulici v Košiciach.

Od začiatku júla 2012 spolupracuje 30 talentovaných dievčat a chlapcov so skupinou Idy Kelarovej a zahraničnými umelcami  z Medzinárodnej nadácie Yehudi Menuhin. Už po troch dňoch nácvikov rôznych žánrov (divadlo, spev, tanec) spoločne vystúpili domáci aj zahraniční umelci pred plným hľadiskom Kultúrneho centra v Šaci 5. júla 2012.

Ďalšie dva workshopy pod vedením Idy Kelarovej sa uskutočnili v auguste a septembri. Počas letných prázdnin sa mladí ľudia z rómskej komunity pravidelne stretávali so svojimi novými kamarátmi – študentmi Konzervatória na Exnárovej ulici v Košiciach na nácvikoch pod taktovkou pedagógov z Konzervatória.

Rómske hlasy pre zajtrajšok 2012

Príďte sa v nedeľu 16. 9. 2012 o 19:00 hod. do košického Domu umenia presvedčiť, či sa práca na rozvoji talentov mladých ľudí podarila a či naozaj dosiahli to, čo si na začiatku zaumienili. Podarila sa interakcia rómskych detí a mládeže s mladými ľuďmi z väčšinovej spoločnosti? Vznikli nové kamarátstva? Čo pre deti znamenalo pracovať s uznávanými umelcami? K čomu ich to motivovalo? Podarilo sa prepojiť rôzne kultúry? Záleží na tom odkiaľ pochádzame, alebo na tom, čo spolu tvoríme?

V nasledujúci deň, pondelok 17. 9. 2012 si môžete svoje dojmy z koncertu doplniť o ďalšie. Uskutoční sa tematická konferencia Šanca pre Rómov, kde sa budú prezentovať príklady dobrej praxe z miestnej a regionálnej úrovne. Zástupcovia samosprávy, firemného sektora, viacerých neziskových organizácií a vzdelávacích inštitúcií sa prídu podeliť o svoje cenné skúsenosti a ukážu cesty, ktoré vedú k výsledkom. Zástupcovia niekoľkých ministerstiev budú hovoriť o tom, čo sa pripravuje z národnej úrovne a tiež aj čo od Slovenska očakáva Brusel.

Jednodňová konferencia sa uskutoční v priestoroch Historickej radnice na Hlavnej ulici 59 v Košiciach, začiatok je o 9:00 hod.

Vstup na obe podujatia je voľný. Prosíme sa však vopred zaregistrovať na stránke www.etp.sk.

Pozitívnych správ v médiách je málo. Pozitívnych príkladov, ktoré sa týkajú problematiky chudobných Rómov ešte menej. V nedeľu 16. a v pondelok 17. septembra ich však málo nebude.

Otázky adresujte:

Ing. Lenke Czikkovej, projektovej manažérke, 055/7288856, 0905 95 13 94, czikkova@ke.etp.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore