Tlačové správy

Košice 2013 prinášajú do mesta nové zvukovo-obrazové zážitky

Medzinárodný festival zvukového umenia Sound City Days (20. – 23. september 2012)

Sound art ako jeden z významných umeleckých smerov 20. storočia si vďaka projektu   Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 našiel cestu aj do metropoly východného Slovenska. Od 20. do 23. septembra 2012 sa Košiciach uskutoční 1. ročník bienále medzinárodného festivalu zvukového umenia nazvaný Sound City Days (Dni zvukov mesta). Návštevníci môžu v rámci štvordňovej prezentácie tohto druhu súčasného umenia očakávať nielen stretnutie s dielami jeho siedmich významných umeleckých reprezentantov, ale priamo v centre mesta sa nechať unášať novými foneticko-vizuálnymi zážitkami.

Podľa dramaturga projektu Petra Machajdíka, zvukové umenie (sound art) predovšetkým spochybňuje základný rozpor medzi výtvarným umením a hudbou. „Soundartové diela sa pohybujú na okraji nevedomých fonetických skúseností sveta, ktorý je ovládaný vizuálnym vnemom. Často sú nám adresované prekvapivým spôsobom, pretože nevyhnutne nie sú ani hudbou, ani hlukom, ani rečou, alebo nejakým zvukom nájdeným v prírode. Veľakrát zahŕňajú, kombinujú a transformujú prvky všetkých z nich,“ uviedol P. Machajdík.  Ako spresnil, sound art vytvára zvuk v priestore a čase, reaguje na prostredie, pretvára ho a mení naše predstavy o hudbe, hluku i časopriestore. Definovať však termín sound art nie je ľahká úloha, pretože v rôznych publikáciách sa ním označujú rôzne prejavy zvukovej tvorby.

Základným elementom sound artu je zvuk, ktorý je podstatnou časťou inštalácií. Kompozícia nezohráva prioritnú úlohu, ale je len jednou zo súčastí umeleckého diela – napríklad objektu, inštalácie či videa. Dôležité v sound arte je podľa Machajdíka hľadanie nových zvukových zážitkov. Mnohé diela sú site-specifickými inštaláciami, rozoznievanými dianím na danom mieste (či už návštevníkmi alebo prírodnými živlami). Médium je tu vnímané ako výsledok zmyslového vnímania a počínania (zrak, sluch, hmat, čuch, myšlienka). Spoločným východzím bodom, v ktorom je umiestnené výsledné umelecké dielo, je priestor. Ten vypĺňa celá škála kombinácií umeleckých foriem: inštalácia, objekt, text, video, fotografie, projekcia, počítač, performancia.

V tomto kontexte neprekvapuje, že sound art sa všade vo svete vyučuje na školách výtvarného zamerania. „Nie je to hudba, nie je to hudobná kompozícia, aj keď sa spája so zvukom. V sound arte ide o predovšetkým o spojenie zvukového s výtvarným,“ zdôraznil P. Machajdík. Ako formát existuje od polovice minulého storočia, pričom nadväzuje na tradície svetového umenia po roku 1945. „Mladým ľuďom, zblázneným do noise music hovorievam, že túto hudbu počúvali možno už ich praotcovia, hoci si neuvedomovali, čo to bolo. Veľa ľudí si myslí, že sa tento štýl objavil iba pred krátkou chvíľou, ale je starý takmer 100 rokov,“ dodal.

Program Sound City Days začne vo štvrtok 20. septembra 2012 o 17,00 otvorením všetkých siedmich inštalácií v uliciach centra mesta. „Verejnosti budú voľne prístupné až do 22,00 hodiny a to každý deň až do nedele, pričom od piatka 21. septembra začíname už od 10-tej,“ informoval hlavný organizátor podujatia, výkonný manažér Kasární/Kulturpark Daniel Gašpierik.  Okrem inštalácií bude festival naplnený bohatým sprievodným programom, v rámci ktorého sa uskutočnia koncerty, verejné diskusie s umelcami i komentované prednášky. „Záujemcov o sound art si dovolím upozorniť na exkluzívnu, verejnú komentovanú prehliadku jednotlivých zvukových inštalácií v sprievode dramaturga festivalu Petra Machajdíka, ktorá začína v piatok o 19,00 hod. pred Štátnou vedeckou knižnicou,“ dodal D. Gašpierik.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore