Tlačové správy

Počas Európskych dní kultúrneho dedičstva sa umelci zamerajú na tému Naše sídliská

Projekt SPOTs ako kľúčový projekt neziskovej organizácie Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry pripravil pri príležitosti Európskych dní kultúrneho dedičstva niekoľko podujatí zameraných na tému novodobého dedičstva „Naše sídliská“. „Sídliská sú priestorom, kde denne pôsobíme, tvoríme, stretávame sa s ľuďmi, osudmi a špecifickou sídliskovou kultúrou. Preto sme pri príležitosti tohto európskeho sviatku pripravili program, ktorého nosnou témou sú „Naše sídliská“, povedal Ján Hološ zodpovedný za marketing a PR projektu SPOTs.

Prvé podujatie začína v stredu 12. septembra o 19:00 vo Výmenníku na Brigádnickej 3, kde Tomáš Džadoň, autor výstavy aj vety „Panelák je môj rodný dom“, uvedie vernisáž. „Po roku 2000 je možné vnímať zvýšený záujem mladej generácie výtvarníkov z bývalého východného bloku o zvyšky socializmu. Paneláky a sídliská už nevnímajú politicky, ale emocionálne. Možno je to búrlivo prebiehajúce zatepľovanie, ktoré schováva šedé fasády do prvoplánovej optimistickej farebnosti, čo núti týchto výtvarníkov „vracať“ sa späť na sídlisko“, dodal Džadoň. Výstava My sme podstavec je skromným príspevkom k diskusii o panelových sídliskách, určená obyvateľom košických sídlisk a je organizovaná ako podporná akcia projektu „Pamätník ľudovej architektúry“. Program pokračuje o 19:30 diskusiou s Tomášom Džadoňom a Františkom Jablonovským na tému: “Generačný pohľad na sídlisko”.

Druhým podujatím tohto festivalu bude divadelná inscenácia „Vertikálna migrácia“ Divadla Potôň v spolupráci s tímom SPOTs, ktorá sa odohrá v 14. septembra vo Výmenníku na Brigádnickej 3. Predstavenie s Henrietou Rabovou a Mariánom Andrískom je na hrane dokumentárneho a komunitného divadla, ktoré využíva prvky performatívneho herectva a multimediálnych inštitúcií. Pracuje s témou sťahovania obyvateľov v produktívnom veku z dediny do mesta, konkrétne do Košíc na sídlisko Terasa. Samotnej realizácii inscenácie predchádzal terénny výskum medzi obyvateľmi sídliska, ktorého sa zúčastnilo celkom 32 respondentov.

V sobotu 15. septembra si v rámci festivalu Košičania budú môcť pripomenúť v mestách už takmer zabudnuté prírodné dedičstvo v podobe zberu byliniek. O 15:00 sa pred Miestnym úradom na sídlisku KVP dozvedia viac o potulke a projekte BylinKE a zoznámia sa so sprievodkyňou Kristínou Novosadovou, ktorá účastníkom rozdá mapky s presnou trasou a brožúrou s informáciami o bylinkách.

„Na potulku vyrazíme o 15:30, čaká nás hodinová túra a približne 2-kilometrová trasa, ktorú zavŕšime bohatým programom vo Výmenníku na Brigádnickej 3. Po malom výlete bude pripravené občerstvenie v podobe bagetiek a medu z púpavy a lekváru zo šípky. Samozrejme nebudú chýbať ani rôzne čaje, ktoré si spoločne uvaríme z byliniek, ktoré nazbierame počas potulky. Počas toho nám RNDr. Oľga Bodnárová urobí praktickú prednášku o spôsobe prípravy, sušenia a zbierania čaju. Nasledovať bude prednáška RNDr. Evy Sitášovej o histórií liečivých rastlín“, dodala Kristína Novosadová, organizátorka projektu BylinKE.

Festival „Naše sídliská“ v nedeľu vyvrcholí divadelnou inscenáciou o košických oceliarňach „Steel my heart – Túlame sa nocou požieraní ohňom“, ktorá začne o 19. hod. v Tabačke Kulturfabrik na Gorkého ulici č. 2. V predstavení diváci spoznajú ľudské osudy pracovníkov oceliarne a všetko, čo patrí k veľkým príbehom – nádej, lásku, nenávisť, sklamanie i smrť. Silná je aj konfrontácia dvoch svetov, umenia a techniky, ale aj dvoch typov materiálov, z ktorých autori vychádzali: literárny román Ruda Slobodu – Narcis a mnohé dokumentárne materiály. V predstavení uvidíte hrať Ľubomíra Bukového, Rebeku Polákovú, Soňu Ferienčíkovú, Vladimíra Zboroňa, Petra Kadlečíka a Františka Baloga.„“TUCET štúdio novej drámy“ v spolupráci s projektom SPOTs pripravilo unikátne divadelné predstavenie, ktoré je výsledkom trojročnej práce, vzniklo v Košiciach a ktoré si určite netreba nechať ujsť“, dodal Ján Hološ.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore