Tlačové správy

Europarlament súhlasí, aby sme po(u)žívali netestované nové GMO. Ako hlasovali slovenskí europoslanci.

Trnava, 8.2.2024. Po hlasovaní v pléne Európskeho parlamentu (EP) o návrhu Európskej komisie na uvoľňovanie pravidiel pre nové GMO 7.2.2024 je jasné, že väčšina europoslancov vychádza v ústrety GMO priemyslu a obracia sa chrbtom občanom. Odsúhlasili dereguláciu nových GMO, čím súhlasia, aby sa netestované GMO produkty dostali na trh EÚ (výsledok hlasovania str. 158). Napriek tomu, že nie sú dôkazy o ich spoľahlivosti, funkčnosti a bezpečnosti pre zdravie a ŽP. V tomto svetle, je výsledok hlasovania zarážajúci a nepochopiteľný. Europarlament okrem iného podľahol lacným sľubom o zázračnosti, bezpečnosti a bezchybnosti nových GMO, ktoré sa vyrábajú novými genomickými technikami (NGT).

Výsledok hlasovania

Hlasovanie nebolo jednoznačné, 307 europoslancov bolo za, 263 proti a 41 sa zdržalo hlasovania. Ak by rozhodovali len slovenskí europoslanci, návrh na dereguláciu nových GMO by neprešiel. Napriek tomu sa našli čierne ovce, ktoré dereguláciu odsúhlasili, je to Eugen Jurzyca a Ivan Štefanec. Za veľkú pozornosť tiež stoja Lucia Ďuriš Nicholsonová, Peter Pollák a Vladimír Bilčík, ktorí sa pri tak absurdnom návrhu nepochopiteľne zdržali hlasovania. Pritom napríklad Peter Pollák údajne tvrdí: „Sú tu mnohé nepreskúmané riziká, chýbajú vedecké fakty o dopadoch na ľudské zdravie i zdravie zvierat, ktoré ľudia budú konzumovať“. Je preto pozoruhodné, prečo sa zdržali hlasovania, keďže schváleným návrhom sa rušia práve hodnotenia rizík a bezpečnosti.

Sú nejaké dobré správy?

Z mnohých pozmeňovacích návrhov, pri ktorých prichádzalo medzi europoslancami aj k protichodným hlasovaniam, boli odsúhlasené aj také, ktoré umožňujú vysledovateľnosť, stiahnutie z trhu a označovanie produktov nových GMO vyrobených pomocou NGT. To síce nehrá do karát GMO priemyslu, ale návrh na dereguláciu mal byť odmietnutý celý.
Na rade je aj Rada ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo, ktorá svoj návrh na dereguláciu dodnes neodsúhlasila, aj vďaka odmietavému postoju Slovenska. Medzi Radou a EP sa musí nájsť zhoda. Rada zrejme začne s rokovaniami od začiatku, čo môže v lepšom prípade spôsobiť, že do Európskych volieb sa rokovanie o návrhu medzi Radou a EP nezačne, čím sa získa viac času. Navyše v druhom polroku 2024 preberá predsedníctvo Rady Maďarsko, ktoré doteraz dereguláciu odmietalo.

Riziko pretrváva

„Nové GMO vôbec nie sú podobné konvenčne šľachteným rastlinám, ako sa nevedecky tvrdí v návrhu. Napriek tomu návrh deregulácie radikálne ruší hodnotenia rizík pre nové GMO 1. kategórie, na ktorú sa zameriava GMO priemysel. Vieme, že rizikový profil NGT nie je preskúmaný, mnohé štúdie v recenzovaných časopisoch preukazujú neúmyselné mutácie, aj s vložením úplne cudzej DNA, aj keď to nebolo v úmysle. Takéto mutácie môžu plodinám priniesť rizikové vlastnosti. Riziká musia by hodnotené prípad od prípadu. Uvoľňovanie nových GMO bez hodnotenia rizík do ŽP, na polia a naše taniere v takejto nejasnej situácii hraničí so šialenosťou. Súčasne platná EÚ legislatíva o GMO plne vyhovuje aj pre nové GMO, deregulácia musí byť odmietnutá„ tvrdí Ing. Peter Sudovský z občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO.
Koexistenciu s pestovateľmi bez GMO a kontamináciu GMO návrh vôbec nerieši, to znamená, že sa im napriek schválenému označeniu nevyhneme. Členské štáty navyše stratia možnosť zakázať ich pestovanie.
Otázne zostáva riešenie problematiky patentov, ktoré môžu priniesť benefity nadnárodným producentom GMO.
Navyše návrh otvára dvere pre použitie NGT pre mikroorganizmy, huby a zvieratá.

Nesúhlas a kritika

V súvislosti s hlasovaním v EP bol europoslancom zaslaný list od slovenských organizácií s výzvou na odmietnutie deregulácie, v ktorom nájdete viac potrebných a jasných informácií.
Tlak európskej spoločnosti bol silný. Mnohé prieskumy z celej EÚ, petície, občianske aktivity dokazujú, že väčšina obyvateľov EÚ nechce neoznačené a netestované GMO. Na Slovensku bola odovzdaná občianska petícia, viac ako 50 slovenských organizácií a spoločností výzvami tiež odmietlo dereguláciu nových GMO.
V otvorenom liste z novembra 2023 vyjadrilo viac ako 70 vedcov a akademikov svoje obavy. Vedci tiež varovali, že veda bola v legislatívnom procese ignorovaná, nové GMO nesú riziká, musia mať hodnotené riziká, označovanie a možnosť vysledovateľnosti. Nemecká federálna agentúra pre ochranu prírody (BfN) a francúzska Národná agentúra pre potraviny, životné prostredie a bezpečnosť pri práci (ANSES) tiež kritizovali svojvoľný návrh deregulácie a varovali pred možnými rizikami.

S pozdravom
Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO; Kontaktná osoba: Ing. Peter Sudovský, e-mail: info@vsetkoogmo.sk; tel: 0915115084; web: www.slovenskobezgmo.org

Poznámka: Pretrváva snaha zahmlievať a zľahčovať, že NGT a ich produkty nie sú GMO. NGT podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora nie sú menej rizikové ako pôvodné GMO a musia spadať pod súčasnú EÚ legislatívu o GMO a teda sú GMO. Samotný návrh Komisie tiež uznáva, že produkty NGT sú GMO (článok 3, strana 27). GMO sú organizmy, ktorých genetický materiál bol pozmenený spôsobom, aký sa prirodzene nevyskytuje. Produkty NGT rozhodne pod túto definíciu spadajú.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore