Tlačové správy

V rožňavskej knižnici projekt Svet cez tisíce očí

Svet kníh je nekonečným zdrojom rôznych informácií, inšpirácií a fantázie. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, prostredníctvom projektu Svet cez tisíce očí, doplnila knižničný fond o 994 knižničných jednotiek. Cieľom bolo ponúknuť široký výber noviniek z rôznych oblastí, rôznych žánrov, pre všetky vekové kategórie.

„Prípravná fáza projektu bola v mesiacoch marec až jún 2023. Priebežne sa realizoval prieskum knižného trhu a záujem používateľov,“ povedala pracovníčka úseku doplňovania a spracovania knižničných fondov Tímea Bagačková Zollerová a dodala „Nákup a spracovanie nových knižničných jednotiek prebiehal v mesiacoch júl 2023 až marec 2024“. Knižničné jednotky knižnica zakúpila od vydavateľstiev, online kníhkupectiev, a tiež od miestnych kníhkupectiev vo väčšine prípadov s výrazným rabatom. Každá kniha bola na titulnej strane označená pečiatkou s textom „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. Nové tituly, ako i oznamy o finančnej podpore boli prezentované na sociálnych sieťach knižnice, na webovej stránke knižnice a v katalógu knižnice.

Čítanie má pre ľudstvo špecifické výhody v každom veku – od raného detstva až po starobu. Grant 10000,- € (spolufinancovanie 1179,16 €) z FPU pre Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave prispel k nákupu nových kníh pre všetky vekové kategórie. Čítaním si zlepšíme pamäť, písomný prejav, znížime stres, zlepšíme koncentráciu, posilníme sebavedomie, spomalíme priebeh zdravotných ťažkostí. A v neposlednom rade nezabúdajme, že je to skvelá forma relaxu.

Kontakt:

Tatiana Bachňáková

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

www.kniznica-rv.sk, kniznica@kniznica-rv.sk

Tel.: 058/ 788 09 11, 788 09 17

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore