Tlačové správy

Prešov sa stane centrom divadelného umenia – začína sa 58. ročník Akademického Prešova

Obľúbená súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska, známa ako Akademický Prešov, bude prebiehať od 22. do 25. apríla 2024. Pred prešovským publikom vystúpia nielen profesionálne divadelné súbory zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska a Maďarska. So širokým spektrom inscenačných poetík sa predstaví v symbolickom počte sedem študentských a sedem profesionálnych divadelných zoskupení.

Festivalu sa zúčastnia viaceré divadelné súbory zo slovenských vysokoškolských centier, ale aj zahraniční tvorcovia. „Hosťujúce divadlá vnímame ako zdroj inšpirácie pre domáce súbory naviac obohacujúce kontext prešovskej kultúry o osobitú výrazovú estetiku. Hoci súčasná kultúra je poznamenaná pretrvávajúcim vojnovým stavom na Ukrajine, divadelníci, ako aj literáti a prekladatelia neprerušili kontinuitu svojej umeleckej tvorby, čo sa odrazilo aj v prekvapujúco bohatom počte 24 zúčastnených umeleckých produkcií, analytických odborných seminárov, literárnych besied a tvorivých divadelných workshopov,“ ozrejmil šéfdramaturg festivalu Miron Pukan.

Na festivale sa tradične súťaží v kategóriách študentské divadlo, vlastná literárna tvorba, umelecký preklad a mediálne filmové umenie. Sedem študentských divadiel, vrátane mládežníckych súborov, sa na festivale predstaví so širokým druhovo-žánrovým spektrom inscenácií: od autorského divadla cez súčasné divadelné formy až po moderné divadelné tvary. „Rovnaký počet – sedem profesionálnych divadelných zoskupení zo Slovenska i zahraničia uvedie inscenácie, ktoré sú blízke postupom experimentálneho alternatívneho divadla spojeného s poetikou Akademického Prešova,“ doplnil Pukan. Organizátori tak nadväzujú na koncepciu festivalu z minulých ročníkov, ktorého cieľom je nielen prezentovať divadelné umenie, ale jeho pomocou taktiež prispievať k diskurzu o tendenciách súčasného divadla.

„Akademický Prešov mal od nepamäti neopakovateľnú atmosféru, mladosť tu prechádza  zlomovou transformáciou, hra začína čoraz viac súvisieť so životom. Aura festivalu mladých je taká silná, že ešte dlho po rokoch sa účastníci, už ako tvorcovia, vracajú intenzívne k spomienkam na autentické čaro a radosť z prvej tvorby adresovanej vis-a-vis divákom,“ povedal riaditeľ festivalu a jeden z jeho zakladateľov Karol Horák, ktorý oslavuje 80. výročie narodenia. Pri tejto príležitosti mu Akademický Prešov spolu s jeho bývalými študentmi usporiadal umelecký (de)komponovaný program s podtitulom Horákovci Horákovi.

K vrcholným prezentáciám môžeme tento rok zaradiť inscenáciu Antiwords divadelného zoskupenia Spitfire Company z Prahy, poľské plenérové predstavenie Fantomy Divadla AKT Varšava, ktoré sa odohrá na priestranstve pred DJZ a hotelom Dukla, a nonverbálne fyzické divadlo výnimočnej maďarskej umelkyne Góbi Rity Társulat s názvom 2 m2. „Zo Slovenska sa môžeme tešiť na bratislavské Divadlo SkRAT, ktoré oslavuje 20 rokov svojej činnosti. Okrem inscenácie Unavená žiadosť s aktuálnou spoločensko-politickou témou uvedie tiež videokoláž zo svojich najslávnejších inscenácií. Predstavia sa aj Divadelný súbor dNO z Námestova s dokumentárnou inscenáciou No Land, či Divadlo ODIVO z Banskej Bystrice s pôsobivou inscenáciou Vnorená venujúcou sa obdobne ako maďarská produkcia téme starnutia, osamelosti a spomienok,priblížila dramaturgička festivalu Diana Laciaková.

Hosťujúce i domáce umelecké telesá vystúpia vo viacerých divadelných a klubových priestoroch mesta Prešov ako Divadlo Alexandra Duchnoviča, Divadlo Jonáša Záborského, Wave, Čukoláda, Dom kultúry a v priestoroch vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity.

Vstup na všetky podujatia Akademického Prešova je dobrovoľný.

58. ročník festivalu je tiež obohatený o sprievodné podujatia, v ktorých sa predstavia stredoškolskí študenti a konzervatoristi so svojimi inscenačnými projektmi v rámci sekcie Divadlo mladých a prezentovať sa budú aj výsledky tvorivých divadelných dielní.

Anna Polačková, hovorkyňa PU

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore